6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – A számtani műveletek sorrendje

A számtani műveletek sorrendje
Horváth Anikó

A számtani művelet, sorrendje, elsőbbség (a műveletek rangja). Ha csak összeadást és kivonást, vagy csak szorzást és osztást tartalmaz, akkor balról jobbra haladva.

A természetes számok halmazán négy alapműveletet különböztetünk meg:
1. összeadás
2. kivonás
3. szorzás
4. osztás

A műveletek sorrendje:
1. szorzás, osztás
2. összeadás, kivonás

Az EduTV magyar nyelvű matematika órái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának projektje. A tanulók, de a tanárok és a szülők számára is oktatási eszköz, különösen akkor, ha egy tanuló különböző okok miatt nem tud részt venni az órákon. A videókat az állami oktatási programoknak megfelelően a tantárgyak céljainak és tartalmának megfelelően dolgozzák fel.

Tanár: Horváth Anikó
Értékelő/ konzulens: Ozorák Erika

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/1_MADMAT_6r_poradie_poctovych_operacii.pdf

%d bloggers like this: