Az 5. évfolyam tananyagának ismétlése: A hangrendszer, a magyar helyesírás alapelvei. Az ábécé, a hangok felosztása, magán- és mássalhangzók, magán- és mássalhangzó – törvények, a kiejtés szerinti írásmód, a szóelemző…