Az A. rész első pontjának a) pontjában  az „óvodák” szavak után a „lehetőleg a mindenképp teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak gyermekei számára” szavak kerülnek beillesztésre, Az A. rész első pontjának b)…

Az iskolaügyi miniszter a 245/2008. Sz. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (közoktatási törvény) 150. §. 8. sz.,  módosításáról a következőképpen döntött: 2020. november 10-i hatállyal…

Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter közzétette legújabb rendeletét a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma honlapján (www.minedu.sk), mely szerint (a rendelet visszavonásáig) szünetel az oktatás az összes iskolában a koronavírus terjedése…