Bradbury: Fahrenheit 451 | Szép E. Kinga  (Bornemisza Péter Gimnázium, 9. évfolyam | Magyar Nyelv és Irodalom) „Fahrenheit 451 fok az a hőmérséklet, amelynél a könyvnyomó papír tüzet fog és…

Petőfi Sándor ars poeticája | Seregi Károly (Bornemisza Péter Gimnázium, 9. évfolyam | Magyar Nyelv és Irodalom) Ars poetica: (gör) „ a költészet mestersége”. Tágabb értelemben minden olyan alkotást ide sorolunk,…

A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra | Grüll Tibor (Bornemisza Péter Gimnázium, 9. évfolyam | Magyar Nyelv és Irodalom) A tömegkommunikáció A 21. században számtalan információátadásra szolgáló eszközt használunk,…