Az elöljárók a szavak közti kapcsolatokat fejezik ki.  Ezeket a szavakat nem lehet se ragozni, se fokozni. – főnevek, melléknevek, személyes névmások és számnevek előtt állnak – megnevezések közötti kapcsolatot fejezünk…