Szlovák nyelv Tanuljunk

Mik azok az elöljárók?

Az elöljárók a szavak közti kapcsolatokat fejezik ki.  Ezeket a szavakat nem lehet se ragozni, se fokozni.

– főnevek, melléknevek, személyes névmások és számnevek előtt állnak

– megnevezések közötti kapcsolatot fejezünk ki velük

Hogyan kapcsolódnak az esetekhez?

Alanyeset

(nominatív)

Elöljáró nélkül

Birtokos eset

(genitív)

okolo (körül)

bez (nélkül)

do (-ba/be)

mimo (kívül)

miesto (helyett)

od (-tól/től)

okrem (kívül, kivéve)

z/zo (-ból/ből)

vedľa (mellett)

 u (kinél)

Okolo domu (ház körül)

Bez mamy (anyu nélkül)

Do školy (iskolába)

Mimo mesta (városon kívül)

Miesto Juraja (Juraj helyett)

Od otca (apától)

Okrem pondelka (hétfőt kivéve)

Z domu (házból)

vedľa postele (ágy mellett)

u zubára (fogorvosnál)

Részeshatározó eset

(datív)

k/ku (-hoz/hez)

kvôli (miatt)

napriek (ellenére)

naproti (szemben)

proti (ellen)

K lekárovi (orvoshoz)

Kvôli chorobe (betegség miatt)

Napriek chorobe (betegség ellenére)

Naproti škole (iskolával szemben)

Proti učiteľom (tanárok ellen)

 

Tárgyeset

(akuzatív)

Cez (át, keresztül)

Medzi (közé)

na (-ra/re)

nad (felé)

pod (alá)

pre (részére, számára)

pred (elé)

o (múlva)

o (-val/vel)

v

Cez stenu (a falon keresztül)

Medzi stromy (fák közé)

Na stôl (asztalra)

Nad televízor (TV felé)

Pod stoličku (szék alá)

Pre mamu (anyu részére)

Pred počítač (számítógép elé)

O hodinu (1 óra múlva)

o poschodie vyššie (1 emelettel feljebb)

v utorok, v stredu (kedden, szerdán)

Elöljárós eset

(lokál)

na (-on/en/ön)

o (ról/ről)

o (-kor)

po (után, múlva)

pri (mellett)

v/vo (-ban/ben)

Na stole (asztalon)

O láske (szerelemről)

o šiestej (6-kor)

Po 10-ich rokoch (10 év után)

Pri potoku (folyó mellett)

V dome (házban)

Eszközhatározó eset

(inštrumentál)

medzi (között)

nad (felett)

pod (alatt)

pred (előtt)

s/so (-val/vel)

za (mögött)

Medzi stromami (fák között)

Nad televízorom (TV felett)

Pod posteľou (ágy alatt)

Pred počítačom (számítógép előtt)

S mamou (anyuval)

Za stoličkou (szék mögött)

A folyékony kiejtés miatt néhány elöljáróhoz (leggyakoribbak: z, k, v, s) o-t vagy u-t teszünk. Ez akkor fordul elő, ha az elöljárót követő szó egyforma vagy hasonló mássalhangzóval vagy mássalhangzó csoportal kezdődik.

Predložky sa v slovenčine viažu s rôznymi pádmi. Jedna predložka sa dokonca môže viazať s dvomi alebo tromi pádmi.

Zuzka položila knihu na stôl. na + A (smer)
Kniha leží na stole. na + L (miesto)

Rozlišujte:

Ide do školy. KAM
Je v škole. KDE
Ide zo školy. ODKIAĽ

Prvá veta vyjadruje smer pohybu, KAM. Použili sme predložkovú väzbu do + G. Tiež:

na + A na vlakovú stanicu
k + D k domu

Druhá veta vyjadruje, KDE sa niečo nachádza (na jednom mieste). Použili sme predložkovú väzbu v + L. Tiež:

na + L na vlakovej stanici
pri + L pri dome

Tretia veta vyjadruje smer pohybu, ODKIAĽ. Použili sme predložkovú väzbu z + G. Tiež:

z + G z vlakovej stanice
z + G z domu

Kde – kam

Na akej škole študuješ? = Kde študuješ?

na + L na strednej, základnej škole, na univerzite, na gymnáziu
v + L v meste, v Bratislave, v Nitre

Na akú školu chodíš? = Kam chodíš do školy?

na + A na strednú školu, na univerzitu, na gymnázium
do + G do škôlky, do školy, do Nitry, do Bratislavy, do Trnavy
Kde si? Kam ideš?
Som v… + L Idem do… + G
Som na… + L Idem na… + A
Idem cez… + A
Som v banke. Idem do banky.
Som na pošte. Idem na poštu.
Idem cez park.
%d bloggers like this: