205 éve született Reguly Antal néprajzkutató, nyelvész, folklorista, a finnugor népek közötti kutatás úttörője. A magyar nyelv és a finnugor nyelvek rokonságát kutatta. Reguly Antal élete és munkássága Reguly Antal …