Számtani vagy aritmetikai középértéken n darab szám átlagát, azaz a számok összegének n-ed részét értjük. A számtani közepet általában A betűvel jelöljük. A kiindulási értékeket összeadjuk, majd az összeget elosztjuk…