Tanuljunk Természetismeret

A Naprendszer holdjai

Nagyjából 300 kisebb testet ismerünk a Naprendszer bolygói körül, illetve több tucat kísérő is kering apró égitestek körül. Ezek a Naprendszer holdjai. Mi a sztori ezek mögött? Miért érdekes ezek kutatása? Hogy néz ki ma a Naprendszer képe, ha a természetes eredetű holdakat is figyelembe vesszük? Sok-sok kérdés, néhány válasz Kiss László (Széchenyi-díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója) 14 perces előadásában.

A csillagászatban holdnak nevezzük a bolygók, törpebolygók és kisbolygók körül keringő égitesteket. (A csillagászok ugyanezeket mellékbolygóknak is hívják.) (Ekként a Hold a Föld holdja.) Nem mindig könnyű eldönteni, egy objektum-pár melyik tagja a hold. Tipikus példa erre a Naprendszerben az időközben törpebolygóvá minősített Pluto és legnagyobb, Charon nevű holdja, ez a rendszer például kettős rendszernek is tekinthető. Mivel minden anyagi testnek van gravitációs tere, a bolygó és holdja kölcsönösen vonzzák egymást. Ha a két objektum megközelítőleg azonos tömegű, kettős rendszernek nevezzük őket. Egy példa lehet a 90 Antiope kettős aszteroida. A hold meghatározásának általános kritériuma az, hogy a két objektum tömegközéppontja a bolygó belsejében van (a Plutóra ez teljesül).

Az alábbi listában a Naprendszer ismert holdjai közül sorolunk fel néhányat.

A Merkúr és a Vénusz bolygónak nincs holdja.

Föld

Hold

Mars

Phobosz
Deimosz

Az óriásbolygók holdjai

A Jupiter nagyobb holdjai
(A Jupiter 95 holddal rendelkezik, de gyakori felfedezések miatt a holdak száma gyakran változhat.)

Métisz
Adraszteia
Amalthea
Thébé

Európé
Ganümédész
Kallisztó
Léda
Himalia
Lizitea
Elara
Karpo
Mnémé
Ananké
Carme
Paszifé
Sinope

A Szaturnusz nagyobb holdjai
(A Szaturnusz 146 holddal rendelkezik, de gyakori felfedezések miatt a holdak száma gyakran változhat, például 2023 májusában 62 új hold felfedezését jelentették be.)

Pán
Atlasz
Prométheusz
Pandora
Epimétheusz
Janusz
Mimasz
Enceladus
Tétisz
Teleszto
Kalipszo
Dione
Heléna
Rhea
Titán
Hyperion
Japetusz
Főbe

Az Uránusz holdjai

Cordelia
Ophelia
Bianca
Cressida
Desdemona
Júlia
Portia
Rosalinda
Cupido
Belinda
Perdita
Puck
Máb
Miranda
Ariel
Umbriel
Titánia
Oberon
Francisco
Caliban
Stephano
Trinculo
Sycorax
Margaret
Prospero
Setebos
Ferdinánd

A Neptunusz holdjai

Najád
Thalassza
Despina
Galatea
Larissza
Hippocamp
Protéusz
Triton
Nereida
Halimédesz
Sao
Laomedeia
Psamathe
Neso

Törpebolygók holdjai
(Csak fontosabb holdak)

Charon
Nix
Hydra
Kerberos
Styx
Hi’iaka
Namaka
Dysnomia

Kisbolygók holdjai
Csak fontosabb holdak

Dactyl

 

%d bloggers like this: