Egyéb kategória

Új igazgató az érsekújvári Czuczor Gergely alapiskolában

Priskin Zoltánt nevezték ki a járási székhely egyetlen magyar alapiskolájának új igazgatójává. Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere a napokban adta át az augusztus 1-től érvényes kinevezési dekrétumot.

Az alapiskola igazgatója Novák Monika volt, de néhány hónapja távozott az intézményből. A fenntartó akkor Péter Zoltán igazgatóhelyettest bízta meg ideiglenesen az iskola vezetésével. Ketten jelentkeztek a kiírt pályázatra, a komáromi Veszelovszky Gábor és a szímői Priskin Zoltán.
„Még nem volt alkalmam megismerkedni a teljes tanári karral, illetve valamennyi alkalmazottal, az igazgatóhelyettesekkel már találkoztam. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem elvégzése után a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium igazgatója és tanára voltam, de éveken át dolgoztam nyitrai kerületi tanfelügyelőként, majd a gútai Schola Privata Gutaiensis igazgatója és tanára lettem” – mondta Priskin Zoltán, aki egykor az érsekújvári magyar gimnázium diákja volt.
Érsekújvárban a nyári szünidő előtt oktatási fórumot tartottak a magyar alap- és középiskolák jövőjéről. A Czuczor Gergely alapiskola kapcsán elhangzott, hogy amióta megszűntek a környékbeli kisiskolák, több lett a beutazó tanuló, a diákok mintegy 25-30 százaléka érkezik más községből. Az alapiskola épületét csaknem húsz éve műemlékké nyilvánították, ezért a tervezett felújítási munkálatokhoz engedélyt kellett kérni. Mára megújultak a tantermek, az osztályokba új berendezés került, új szaktantermeket nyitottak, felújították az iskolakonyhát és az éttermet. A járási székhely egyetlen magyar alapiskolája ma egyfajta körzeti iskolaként működik.
Érsekújvárban megindult egyfajta párbeszéd a közoktatással kapcsolatban. Van, aki támogatja a magyar gimnázium és a magyar alapiskola összevonását, mások nem tartják jó ötletnek. Ősszel újabb fórumot terveznek erről a témáról.
km

The post Új igazgató az érsekújvári Czuczor Gergely alapiskolában appeared first on Magyar iskola.

%d