Hazai hírek

Iskola a nyelvhatáron

Harmadik évadához érkezett a Légy Lámpás előadás-sorozat, február 13-án Iskola a nyelvhatáron címmel tart előadást B. Kovács István gömörológus a rimaszombati Csillagházban, 17.30 órai kezdettel.

Az 1853-ban alapított és megszakítással 1945-ig működő rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium (EPG) különleges helyet foglal el a magyar művelődés történetében. A vetítettképes előadás nem csupán az EPG-t mutatja be, hanem betekintést enged elődintézményeinek, a rimaszombati református és az osgyáni evangélikus gimnáziumnak a történetébe is. Szó esik benne öntevékeny mozgalomról, sportéletről, cserkészetről, kitér az intézmény jeles tanárainak, diákjainak a bemutatására is, külön hangsúllyal Pósa Lajosra.

Az érdeklődőknek lehetőségük nyílik az Egyesült Protestáns Gimnázium megalakulásának 150. évfordulója alkalmából készült Iskola a nyelvhatáron (2003) című kiadvány megvásárlására.

%d