Oktatás

Online vizsgaidőszak vár a diákokra

Czímer Gábor cikkében az Új Szó elemzi azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások idején is érdemben működjenek. A jogszabály többek közt lehetőséget teremt az online vizsgáztatásra, de az alap- és középiskolák helyzetét is könnyíti. Az intézkedéscsomag lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények szerveinek, hogy videókonferencia formájában ülésezzenek, de azt is, hogy online vizsgáztassanak. Így például az államvizsgákat, a rigorózus vizsgákat, a szakdolgozatok megvédését és a habilitációs előadásokat is videókonferencia formájában lehet megtartani. Mivel az államvizsgák és védések nyilvánosak, az egyes egyetemeknek biztosítaniuk kell ezek nyilvános közvetítését. Hasonló szabályok fognak vonatkozni az akadémiai szenátusok és az iskolai önkormányzatok üléseire is.

Felsőoktatás

A törvénymódosítási csomagot Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter „felsőoktatási lex koronának” nevezte és hozzátette, többek közt azoknak az intézkedéseknek a törvénybe foglalásáról van szó, amelyeket egyes felsőoktatási intézmények a honlapjukon már nyilvánosságra hoztak. Gröhling arról is beszélt, az intézmények a körülményeknek megfelelően módosíthatják a felvételi vizsgák időpontját. A rektoroknak pedig lehetővé teszik, hogy több mint két évvel meghosszabbítsák az egyes tanulmányi programok lezárásának végső határidejét. Ez azoknak a diákoknak fontos, akik már most is átlépték a tanulmányi programjuk számára meghatározott évek számát és félő, hogy a mostani helyzet miatt nem tudnák folytatni tanulmányaikat. A csomag részeként hat hónappal meghosszabbítják a kutatás-fejlesztésre lehívható támogatások merítésének határidejét is.

Próbaérettségi 

Az oktatási tárcavezető arról is beszámolt, hogy sikeres volt az online felvételi és érettségi vizsgák tesztelése, amelyre szerdán és csütörtökön került sor. A miniszter szerint 94 %-ban volt sikeres a fiatalok csatlakozása a teszteléshez. Hozzátette, a vizsga alatt egy tanár ül a számítógép előtt, a monitoron pedig három diákot lát. Egy online tesztet küld nekik, amelynek kérdéseit úgy állították össze, a válaszadásra szánt időt pedig úgy szabták meg, hogy a vizsgázó ne tudja például interneten kikeresni a válaszokat. Gröhling hozzáfűzte, a tárca arra is keresi a megoldást, hogyan járjanak el azok esetében, akiknek nincs internet-hozzáférésük. Pótterminusokat is fognak biztosítani arra az esetre, ha technikai problémák lépnének fel.

„Jövő héten fogjuk bemutatni, hogy pontosan hogyan is kerül majd sor a felvételi beszélgetésekre és az érettségikre”

– ígérte a tárcavezető.

A Közegészségügyi Hivatal szerdán engedélyezte az érettségi vizsgák és az egyéb záróvizsgák, valamint a középiskolai és egyetemi felvételik megtartását. Gröhling a döntés bejelentésekor azt kérte az iskolaigazgatóktól, hogy legyenek nyitottak. Kilátásba helyezte, hogy megváltoztatják az érettségi tartalmát és formáját is.

Az alap- és középiskolák

Az oktatási tárca által most beterjesztett jogszabálytervezet foglalkozik a regionális oktatást érintő problémák megoldásával is, ilyen a tankönyvek elektronikus változatának biztosítása. Emellett törvénybe foglalja, hogy a nappali tagozatos képzés távoktatás formájában is megvalósulhat, és hogy az alapiskolák felső tagozatának tanulói az egyes tantárgyakból szóbeli értékelést is kaphatnak.

A sítúrák, természetiskolák időpontjával kapcsolatban a miniszter elmondta, kitolják azt az időszakot, amelyre az ezen programokra igényelhető támogatás lehívható. Így például a negyedikesek szokásos természetiskolai programját a teljes 2020-as naptári évben megszervezhetik, még akkor is, ha az érintett tanulók már ötödikesek. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az oktatási utalványokból származó, fel nem használt és eredetileg a szakkörökre szánt forrásokat az iskolák működésére fordíthassák. „Segédeszközöket, védőmaszkokat, fertőtlenítőszereket vehetnek belőle” – mondta az oktatási miniszter.

Az egyetemi vezetés meglátásai 

Az egyetemek vezetői és a hallgatók is úgy látják, időszerű a felsőoktatási intézmények működését szabályozó jogi környezet módosítása. Ezzel együtt azonban aggályokat fogalmaztak meg az online vizsgáztatás adatvédelmi vonatkozásaival kapcsolatban.

Bárczi Zsófia, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja időszerűnek nevezte a felsőoktatási intézmények működését szabályozó jogi környezet módosítását.

„Aggályosnak találom viszont az államvizsgák nyilvános részének élő sugárzását a személyes adatok védelme szempontjából. Bár a törvényben jelenleg is szerepel az államvizsgák nyilvános voltára vonatkozó kitétel, véleményem szerint nagy különbség van a nyilvánosság jellegében” – nyilatkozta a dékán.

A diákok is az adatvédelemre figyelmeztetnek

A szlovákiai magyar egyetemistákat tömörítő Diákhálózat elnöke, Leczkési Zoltán elmondta, alapvetően üdvözlik, hogy az egyetemeken bevezetik a tananyag számonkérésének online formáit. Ő is felhívta azonban a figyelmet arra, hogy bár az államvizsgák és a szakdolgozati védések eddig is nyilvánosak voltak, az érdeklődőknek személyesen kellett jelen lenniük és nem készíthettek az eseményről felvételt. A diákszervezet elnöke szerint félő, hogy az online vizsgáztatást valaki anonim módon megzavarja, vagy olyan felvételt készít, amellyel később visszaélhet.

A szakmai bizottság 

Lovász Bálint, a Szlovákiai Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vezetőségének tagja az intézkedéscsomagot kedvezően értékeli. „Szükséges és hatékony módosításokról van szó” – mondta Lovász. Aki szerint az új szabályok szabadabb kezet adnak az egyetemeknek az oktatási folyamat biztonságos, de mégis minőségi szervezéséhez. „Számukra fontos, hogy a diákok továbbra is minőségi oktatásban részesüljenek” – tette hozzá.

Gyorsított eljárás 

A kabinet csütörtök este jóváhagyta azt is, hogy a parlament gyorsított eljárásban tárgyalja a szóban forgó törvénymódosítási csomagot. Az oktatási miniszter azonban hozzátette, a gyorsított eljárás ellenére a csomag kidolgozása során konzultáltak a Rektori Konferenciával, a Felsőoktatási Intézmények Tanácsával, a Szlovákiai Egyetemi Diákönkormányzatok Szövetségével, az Akkreditációs Ügynökség elnökével és a többi minisztériummal is.

A teljes cikk ITT olvasható.