6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Csúcsszögek és mellékszögek, szögműveletek

Csúcsszögek és mellékszögek, szögműveletek

Az egymáshoz képest speciális (sajátos) helyzetű szögeket szögpároknak mondjuk.

1.  Egyállású szögek

Ha két szög szárai párhuzamosak és páronként megegyező irányúak, akkor azokat egyállású szögeknek nevezzük.
Az egyállású szögek egyenlők.

2.  Váltó szögek

Ha két szög szárai párhuzamosak és páronként ellentétes irányúak, akkor azokat váltószögeknek mondjuk.
A váltószögek egyenlők.

3.  Csúcsszögek

Azokat a váltószögeket, amelyeknek szárai, és így csúcsai is egy egyenesbe esnek, csúcsszögeknek nevezzük.
Természetesen a csúcsszögek is egyenlők. 

4.  Kiegészítő szögek

Ha két szög szárai párhuzamosak és az egyik szögszáruk egyező, a másik pedig ellentétes irányú, akkor azokat kiegészítő szögeknek mondjuk.
A kiegészítő szögek összege 180°, azaz egymást 180°-ra egészítik ki.

5.  Mellékszögek 

 Azokat a szögeket, amelyeknek egyik száruk közös, a másik szögszáruk egy egyenesre illeszkedik és ellentétes irányú, mellékszögeknek (társszögeknek) mondjuk.
A mellékszögek is kiegészítő szögek, összegük 180°.

6.  Pótszögek

Azokat a szögeket, amelyek összege 90°, pótszögeknek mondjuk.
A derékszögű háromszögek hegyesszögei egymás pótszögei.

 

7. Merőleges szárú szögek

A merőleges szárú konvex szögek szárai páronként merőlegesek egymásra. A merőleges szárú szögek vagy egyenlők, vagy 180°-ra egészítik ki egymást. Egyenlők, ha azonos típusúak azaz ha mindkettő hegyes, vagy mindkettő tompa szögű. Egymást 180°-ra egészítik ki, ha különböző típusúak, azaz egyik hegyes, a másik tompaszög.