6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Oszthatóság néggyel és hattal

 

Oszthatóság néggyel és hattal
Oszthatóság néggyel és hattal

Az oszthatóság kérdését teljes általánosságban Pascal francia matematikus vizsgálta.

  • 4-gyel osztható az a szám, melynek a két utolsó jegyéből alkotott szám osztható 4-gyel. (Azaz ez a szám 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 vagy 96.)
  • 6-tal osztható az a szám, amely 2-vel és 3-mal is oszthatóak.

1. Mivel oszthatóság szempontjából minden szám és ellentettje is ugyanúgy viselkedik, ezért elegendő definíciót a természetes számokra megfogalmazni. A nulla természetes szám.
2. Nem szabad az oszthatóságot az osztással összetéveszteni. Az oszthatóság definíciójában nem is szerepel az osztás művelete. A 0:0 művelet nincs értelmezve, viszont 0|0 igen, azaz 0 osztója a nullának, hiszen 0=0⋅q, q tetszőleges természetes szám esetén.
3. A definíció alapján következik, hogy természetes számok között, ha a|b, akkor a nem nagyobb b-nél.