Közösség

Továbbra sincs gyermekjogi biztosunk

Harmadszorra sem választotta meg a szlovák törvényhozás a gyermekjogi ombudsmant. Katarína Hatráková (OĽaNO párti képviselő) 51 szavazatot kapott a 133 jelenlévő képviselőtől, vagyis kevesebbet, mint az előző szavazáskor. Mária Vargová pszichológust 26 képviselő támogatta.

Miért fontos gyermekjogokért felelős szakosított ombudsman hivatala egy ország alkotmányos rendjében?

Egy szakosított biztos egy-egy alapjogért vagy jogcsoportét felelős. Azok védelme, biztosítása, visszásság esetén történő fellépés ezen jogok érvényesítése érdekében. A szakosított szervekről általánosságban elmondható, hogy felelősségi területükön speciális szakértelemmel rendelkeznek.

Az alapvető jogok biztosának hatásköre általánosságban valamennyi alapjog tekintetében érvényesül, míg a szakombudsman pedig kifejezetten az ő hatáskörébe delegált jogterület fokozottabb védelmével foglalkozhat, és ezen terület fejlesztése és jogok érvényesülése érdekében foganatosíthat intézkedéseket.

A korszerű jogfelfogás alapján különböző csoportok sajátosságaihoz és problémáihoz mérten alkotja a jogot és ennek alapján biztosítja a kellő védelmet is.

Ezen a linken elérhetők az egyes országok gyermekjogi jogszabályai:

Az ENSZ Közgyűlése – mintegy 10 év előkészítő munka után – 1989. november 20-án fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt (UN Convention on the Rights of the Child – UN CRC). Ez azóta a Gyermekjogok Világnapja. Az egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyermekek számára, így a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételét biztosító jogokat.

Ezek alapján a gyermekek jogai a következőképpen csoportosíthatók avagy a „3P modellje”:

Védelem (Protection)

A gyermekek biztonságának védelme, többek között a bántalmazás minden formája, az elhanyagolás és a kizsákmányolás elleni védelmet jelenti. Ide tartozik például a menekült gyermekek speciális védelme, a háborús konfliktusokban való részvétel, a szexuális kizsákmányolás valamint a gyermekmunka tilalma.

Ellátás, gondozás (Provision)

A gyermekek alapvető létszükségleteinek biztosítása, amely az egészséges testi és lelki fejlődésükhöz szükséges, például megfelelő táplálék és egészségügyi ellátás biztosítása, vagy az alapvető oktatáshoz való jog.

Részvétel (Participation)

A gyermekek képességeik fejlődésével egyre inkább képesek dönteni és aktívan részt venni egy közösség életében. Az egyezmény biztosítani kívánja számukra az információhoz való, a gondolat-, vallás-, lelkiismeret-, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyesüléshez való jogot.

Tudod, hogy milyen jogok illetnek meg gyerekként?

 gyermekjogi

1.       Az itt felsorolt gyermekjogok mindenkit megilletnek, aki még nem múlt el 18 éves.

2.       Tilos a megkülönböztetés! Mindegy, hogy milyen színű a bőröd, milyen nyelven beszélsz, kik a szüleid, milyen a családod, miben hiszel, mit gondolsz, valamilyen fogyatékossággal élsz-e vagy sem, szegény vagy-e vagy gazdag; mert ezek a jogok mindenkit ugyanúgy megilletnek!

3.       Minden téged érintő helyzetben a felnőtteknek olyan döntést kell hozniuk, ami NEKED a legjobb.

4.       Az államnak mindent meg kell tennie – amit csak tud -, hogy a gyermekjogok Magyarországon a lehető legjobban érvényesüljenek.

5.       Elsősorban a szüleid dolga, hogy megtanítsák: milyen jogaid vannak, és hogyan élhetsz velük.

6.       Jogod van ahhoz, hogy teljes életet élj, és fejleszd a képességeidet.

7.       Jogod van ahhoz, hogy nevet és állampolgárságot kapj. Az államnak anyakönyvbe kell vennie minden gyermeket. Jogod van ahhoz, hogy ismerd a szüleidet, és hogy ők gondoskodjanak rólad.

8.       Az államnak tiszteletben kell tartania a nevedet, állampolgárságodat és a családi kapcsolataidat. Ezek olyan jogok, amiket senki nem vehet el tőled.

9.       Nem szakíthatnak el a szüleidtől. Egy gyereket csak akkor lehet kiemelni a családjából, ha ez az ő érdekében feltétlenül szükséges (pl. bántják, vagy nem törődnek vele).  Ha a szüleid külön élnek is, jogod van kapcsolatot tartani mindkettőjükkel.

10.   Ha valamelyik szülődtől távol, egy másik országban élsz, jogod van ahhoz, hogy szabadon meglátogassátok egymást. Az államoknak hagynia kell, hogy ha akarjátok, összeköltözzetek, és együtt éljetek.

11.   Egyik szülő sem viheti külföldre a gyerekét úgy, hogy a másik szülő ne tudjon erről. Ha ez mégis megtörténik, az államnak kötelessége mindent megtenni azért, hogy a gyerek visszakerüljön abba az országba, ahonnan elvitték.

12.   Minden téged érintő ügyben jogod van elmondani a véleményedet. A felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged, és meg kell fontolniuk, amit mondtál.

13.   Minden gyereket megillet a szólásszabadság. Jogod van nyilvánosság előtt elmondani a véleményedet és ötleteidet, valamint megismerni mások ötleteit és véleményét.

14.   Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és hogy csatlakozz egy valláshoz. Szüleidnek segítenie kell abban, hogy megtanuld, mi a különbség jó és rossz között.

15.   Jogod van ahhoz, hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. Jogod van arra is, hogy együtt klubot alapítsatok.

16.   Jogod van a magánélethez. Senki nem terjeszthet rólad hazugságokat, és senki nem nézhet bele a levelezésedbe vagy mehet be a lakásotokba engedély nélkül.

17.   Jogod van ahhoz, hogy a TV-ből, az internetről, rádióból, újságból, könyvekből stb. információt szerezz. A felnőtteknek segíteniük kell abban, hogy olyan információkat kapj, amiket megértesz.

18.   Elsősorban a szüleid dolga, hogy gondoskodjanak rólad és felneveljenek. Nevelésedkor azt kell tenniük, ami NEKED a legjobb.

19.   Senkinek nem szabad megütnie, vagy más módon bántania téged. A felnőtteknek óvnia kell a gyerekeket mindenféle erőszaktól, zaklatástól vagy elhanyagolástól. A gyerekeket saját szüleik sem üthetik meg, vagy bánthatják más módon.

20.   Ha nincsenek szüleid, vagy ha nem vagy biztonságban szüleidnél, különleges védelemhez és segítséghez van jogod.

21.   Örökbefogadáskor a felnőtteknek azt kell nézniük, hogy a gyermeknek mi a legjobb.

22.   A más országokból menekültként érkező gyermekek ugyanolyan fontosak, őket is ugyanolyan védelem, és jogok illetik meg, mint a magyar gyerekeket.

23.   Ha egy gyermek fogyatékossággal él, akkor joga van a különleges gondoskodáshoz és segítséghez, hogy teljes életet élhessen.

24.   Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvosi ellátást és gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A szüleidnek igyekezniük kell úgy táplálni és gondozni téged, hogy ne legyél beteg. A gazdagabb országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb országban élőket, hogy ez megvalósulhasson.

25.   Ha nem a saját családodban nevelkedsz, hanem intézetben vagy nevelőszülőknél, akkor időnként ellenőrizni kell, hogy jól vagy-e, jó helyen vagy-e.

26.   Ha szegényebb családban élsz, az állam köteles titeket támogatni és segíteni.

27.   Jogod van ahhoz, hogy mindent megkapjami a jóllétedhez és fejlődésedhez szükséges. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról, hogy legyen pl. ételed, ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az államnak kell segítenie.

28.   Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes iskolákat kell fenntartania. A tanárok az iskolákban csak úgy fegyelmezhetnek, hogy nem sértik meg az egyezményben felsorolt jogaidat. A gazdagabb országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb országokban élőket, hogy ezt teljesíteni tudják.

29.   Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy fejlessze a személyiségedet és a képességeidet. Meg kell tanítaniuk téged a saját jogaidra, és mások jogainak tiszteletére. Fel kell készíteniük minden gyermeket arra, hogy békés, és felelősségteljes életet éljenek.

30.   Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jogod van a saját kultúrád, nyelved és vallásod gyakorlásához.

31.   Jogod van játszani! A felnőtteknek támogatniuk kell abban, hogy a szabadidődben kulturális, művészeti vagy sportfoglalkozásokon vehess részt.

32.   Az államnak védenie kell téged mindenféle veszélyes munkától, amely az egészségedet, vagy a tanulmányaidat veszélyeztetné. Ha diákmunkát végzel, nem használhatnak ki téged, és igazságos fizetést kell kapnod.

33.   Védelem illet meg téged mindenféle tiltott kábítószertől, és a drogkereskedelemtől.

34.   Védelem illet meg a szexuális bántalmazástól és zaklatástól. Ez azt jelenti, hogy senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te nem akarsz (például megérinteni a testedet). Nem szabad téged lefotózni sem, vagy olyan szövegek elmondására kényszeríteni, amit te nem akarsz.

35.   Az államnak védenie kell attól, hogy elraboljanak és eladjanak.

36.   Semmilyen módon nem szabad téged kihasználni, vagy kizsákmányolni, mert ez veszélyezteti a jóllétedet és az egészséges fejlődésedet.

37.   Még ha valami rosszat teszel is, senkinek nincs joga ahhoz, hogy úgy büntessen, hogy azzal fájdalmat okozzon vagy megalázzon. Nem zárhatnak börtönbe, kivéve, ha nincs más megoldás. Ilyenkor jogod van a különleges bánásmódra és arra, hogy a családod rendszeresen látogathasson.

38.   Jogod van ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves kor alatt nem sorozhatnak be katonának vagy küldhetnek harcolni.

39.   Ha bántalmaztak, vagy elhanyagoltak téged, jogod van a különleges gondoskodáshoz és védelemhez.

40.   Jogod van a védelemhez, ha valamilyen bűncselekmény elkövetésével vádolnak. A rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztelettel kell bánniuk veled, és meg kell arról győződniük, hogy mindent értesz, ami veled történik.

41.   Ha egy országban a szabályok még jobban védenek téged, mint ez az egyezmény, akkor azokat kell figyelembe venni.

42.   -45. Minden felnőttnek és gyereknek tudomást kell szereznie erről az Egyezményről. Neked és a felnőtteknek is joguk van ahhoz, hogy a gyermekjogokról a lehető legtöbb ismeretet szerezzenek.

(Forrás: www.unicef.hu)