6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – A tizedestört-alak

A tizedestört-alak, a tizedestört egész része és törtrésze, a tizedesvessző, a tizedestörtek helyiérték szerinti felbontása, a tizedes helyiértékek (tized, század, ezred…) / Miklós György

Minden közönségestört-alakú szám felírható tizedes tört alakban úgy, hogy a tört számlálóját elosztjuk a nevezővel.

A hányados lehet egész szám, véges tizedes tört, és végtelen szakaszos tizedes tört. Végtelen szakaszos tizedes tört: a hányadosban a tizedesvessző után egy, vagy több számjegyből álló szakasz ismétlődik. A végtelen szakaszos tizedes törtet a szakasz első és utolsó számjegye fölé tett ponttal jelölhetjük.

%d bloggers like this: