6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar nyelv – A számnevek (bevezetés)

Hencz Kornélia  dokumentum számnevek
Hencz Kornélia
A számnevek általános jellemzői

A számnév a főnévvel megnevezhető személyek, dolgok, jelenségek, fogalmak mennyiségét vagy sorrendi helyét megnevező szófaj. A melléknévhez hasonlóan a főnévhez kapcsolódó járulékos fogalmat, tulajdonságot jelöli meg (öt, tíz, második). Két csoportra oszthatók a számnevek: határozott számnév és határozatlan számnév. A határozott számnév pontosan megnevezi a mennyiséget vagy sorrendiséget. Ide tartoznak a tőszámnevek (egy, kettő, három), a sorszámnevek (első, második, harmadik) és a törtszámnevek (nyolcad, huszad). A határozatlan számnevek csak hozzávetőlegesen nevezik meg a mennyiséget (sok, kevés).

Tőszámnév, sorszámnév

A határozott számnév egyik fajtája a tőszámnév. Tulajdonsága, hogy pontosan megnevezi a mennyiséget : egy, kettő, három, száz.

A határozott számnév egyik fajtája a sorszámnév. Tulajdonsága, hogy pontosan megnevezi a sorrendiséget : első, második, harmadik, századik.

Törtszámnév, határozatlan számnév

A határozott számnév egyik fajtája a törtszámnév. Tulajdonsága, hogy valamely egyenlő részre osztott dolog egyik részét nevezze meg : nyolcad, huszad, század.

A számnevek egyik csoportja a határozatlan számnevek csoportja. A határozatlan számnevek csak hozzávetőlegesen nevezik meg egy dolog mennyiségét: sok, kevés, egypár, öt-hat, ezrek.

Tanító: Hencz Kornélia
Értékelő/konzulens: Méry Mária

https://viki.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/20_MJL_6r_cislovky_uvod.pdf