Közösség Oktatás

Tankönyvrendelési mizéria a közbeszerzési feltételek miatt

közbeszerzési Az Oktatási Minisztérium oldalán található az alábbi videó, amely bemutatja, milyen adminisztrációval jár a tankönyvrendelés, ha az előírásoknak megfelelően akarják csinálni. Minden tankönyv vagy munkafüzet rendeléséhez ki kell ugyanis tölteni egy ún. közbeszerzési felmérésről szóló nyilatkozatot (Záznam o prieskumu trhu) amiben leírja az iskola milyen beszállítók kínálatából választotta ki azt a tankönyvet, amit rendelni akar. A minisztériumban kb. 30 perc alatt töltötték ki az említett nyomtatványt egy tankönyvre. Ha ezt átszámoljuk egy évfolyamra, vagy egy egész iskolára, akkor igencsak sok munka várható. Ráadásul magyar könyvek viszonylatában ugye nincs ekkora kínálat. Természetesen ez a kötelezettség a Közbeszerzési törvényből adódik, nehéz kibújni alóla. Jó lenne, ha a minisztériumban számon tartanák, mire lehet és mire nem lehet jobb ajánlatot kapni…
Közbeszerzés eljárás
A közbeszerzést a közbeszerzésről szóló Tt. 25/2006 sz. Törvény szabályozza. Ezzel a jogszabállyal a Szlovák Köztársaság átvette az Európai Unió kötelező érvényű közös jogi aktusait A környezetvédelmi minisztérium a törvény 6 § 1. bek. a.) pontja szerinti közbeszerző. Az áruszállításra, építési munkák kivitelezésére vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó beszerzések meghirdetésénél köteles a közbeszerzési törvényben megszabott szabályok szerint eljárni A jogszabály 4. § meghatározza az árura, szolgáltatásokra és építkezési munkákra vonatkozó értékhatárokat a megrendelés becsült értéke alapján.  

Az értékhatáron felüli megrendelések meghirdetésének menetét az Európai Unió Hivatalos Közlönye tartalmazza, amely a www.ted.europa.eu weboldalon érhető el, vagy a Közbeszerzési Hivatal www.uvo.gov.sk weboldalán hozzáférhető közlönyében is elérhető. Az értékhatáron aluli beszerzések meghirdetésének menetét a közbeszerzési közlöny hozza nyilvánosságral.

A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma 2022-ben az állami költségvetésből  hozzájárulást biztosít az általános iskolák, speciális általános iskolák, középiskolák, gyakorlati iskolák és szakképző iskolák számára oktatási kiadványokhoz.

Az oktatási kiadványokra szánt hozzájárulásából az iskolák oktatási kiadványokat szereznek be minden tantárgyhoz (általános iskolák, speciális általános iskolák és 1-4 éves gimnáziumok nyolcéves oktatási programmal, kivéve az idegen nyelveket – ezek az iskolák az idegen nyelvek oktatási kiadványait a POO-mechanizmusból származó pénzeszközökből vásárolják).