Konferencia Oktatás

Martin Kríž: A közoktatás tartalmi megújításának stratégiája

Előadó: Martin Kríž főosztályvezető, az SZK Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma, Pozsony a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének áprilisi országos konferenciáján a közoktatás tartalmi megújításának stratégiájáról adott elő.

Martin Kríž
Martin Kríž

Mit hoznak a változások az iskolák, a tanárok, a tanulók és a szülők számára?

Ez mindenekelőtt egy lehetőség arra, hogy az oktatást az iskola az oda járó tanulók valós igényeihez és lehetőségeihez igazítsuk. Valójában az iskolák autonómiájának növeléséről van szó az oktatás tartalmának, az oktatási formáknak és a pedagógiai munka módszereinek meghatározásában. Természetesen ez magában foglalja az iskolai oktatási programok újszerű elkészítését is, de ezek valóban kifejezik majd az iskola mint komplex intézmény működésének lényegét, és nem csupán formális, holt dokumentumok lesznek.

Tanárok…

A tanárok képesek lesznek a tanórák tempóját a tanulók lehetőségeihez igazítani. Azáltal, hogy egyes tantárgyak esetében eltörlik a tanulási tartalom túlságosan részletes meghatározását, a tanárok és az iskolák rugalmasabban szervezhetik meg a tanulást (pl. blokkoktatás), és többféle tanulási formát és módszert alkalmazhatnak, például aktív tanulást, kísérletezést, felfedezést és a tanulók közötti megbeszéléseket. A reform nagyobb koherenciát és következetességet teremt a tantárgyak és a tanulási területek között. A természettudományos tantárgyak tanárai ezért támaszkodhatnak arra, hogy a tanulók már elsajátították a szükséges matematikai műveleteket, amelyeket például a fizikában a képletekben használhatnak. A tanárokat a reform elképzelései szerint elkészített, korszerű tankönyvekkel is ellátják, és a tankönyvállomány megújítására (beleértve a tankönyvek digitális változatait is) forrásokat különítenek el. Az oktatás tartalmának megváltoztatásával és az új módszerek és oktatási formák bevezetésével kapcsolatos tanácsadást a regionális módszertani támogató központok és a regionális központok nyújtják, ahol mentorok csoportja működik majd.

A tanulók és a szülők…

Az új tanterv segíteni fogja a tanulókat abban, hogy megértsék, mit jelent számukra az oktatás. Hogy ne érezzék úgy, hogy az oktatás haszontalan, és értsék, hogy mit és miért kell tanulniuk. Az oktatás tartalma jobban tükrözi majd képességeiket és tanulási ütemüket. Az új tanterv révén a tanulók olyan oktatási tartalmat kapnak, amely megfelel a 21. század követelményeinek és kihívásainak, és felkészíti őket a továbbtanulásra, valamint jövőbeli személyes és szakmai életükre. Nemcsak sokféle tudást, hanem a hatékony tanulás stratégiáit is elsajátítják.

Azáltal, hogy a tanulási tartalmakat a valós élethelyzetekhez kapcsolják, és a bemagolt tanulás helyett komplex kompetenciákat fejlesztenek, a tanulók jobban megértik az iskolai tanulás célját, és nő a motivációjuk. Azáltal, hogy tiszteletben tartjuk egyediségüket, személyes tempójukat és érdeklődésüket, és ezáltal jobban személyre szabjuk a tanulást, a belső motivációjuk és az iskolai boldogságérzetük is nőni fog. A mentális egészséggel és jóléttel kapcsolatos témák szintén részei lesznek az oktatási tartalomnak.

Drozd Milán felvételei.

%d bloggers like this: