Hazai hírek Oktatás

Dr. Strédl Teréziát köszöntjük

PaedDr. Strédl Terézia, PhD.
Dr. Strédl Terézia

70 éves PaedDr. Strédl Terézia, PhD. pszichológus, egyetemi docens, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara és a budapesti Kodolányi János Egyetem oktatója. Kutatási területei: emocionális intelligencia; tolerancia; rejtett tanterv; gyógypedagógiai pszichológia.

Strédl Terézia 1952-ben született Pozsonyban, alap- és középiskoláit azonban Dunaszerdahelyen végezte.A Comenius Egyetemen 1975-ben szerzett diplomát gyógypedagógiai szakon. Szakterülete a pszichológiai tanácsadás volt. Tanulmányai elvégzése után megalapította a Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadót Galántán, ahol harminc éven át dolgozott.

Sok más területen is úttörő volt: magyarországi minta alapján segített a Down Dada szolgálat elindításában, évekig volt a Rett-szindróma Alapítvány elnöke, ott volt a Katedra Alapítvány és folyóirat alakulásánál, munkatársa volt a dunaszerdahelyi gyógypedagógiai tanácsadó központnak, állandó segítője a Carissimi nonprofit alapnak.

Idén Példakép Díjjal ismerték el tevékenységét. Bauer Edit laudációjában így jellemezte:

„Személyében nagy tudású, felkészült, emberséges tanárt ismertem meg, aki csodálatos humorral, végtelen kedvességgel és korrekt szigorral oktatott, kísérte végig ötéves jelenlétemet az egyetemen. Szakmai tudásom gyarapítása mellett hatalmas erőt és figyelmet szentelt az életre való nevelésre is.

Ő volt az a tanár, aki a pillantásával, az arckifejezésével is a szó szoros értelmében »tanított«.

Magánemberként szintén rengeteget köszönhetek Neki, ajtaja mindig nyitva állt előttem. Az évek múltával is felnézek rá, figyelemmel kísérem munkásságát. Szüntelenül keresem az alkalmat, hogy személyesen, illetve a médiákon keresztül – hallgathassam az élettapasztalatokkal teljes előadásait.”

Erőt, egészséget és további szakmai sikereket kívánunk neki.

Önök pedig, kérjük, hallgassák meg a VÁR AZ ISKOLA! című előadását, amely a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége online előadás-sorozata keretében hangzott el 2021. március 31-én.