Törtet törttel úgy osztunk, hogy a változatlan osztandót megszorozzuk az osztó reciprok értékével. A szorzás jelölése után megpróbálunk egyszerűsíteni. A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai…

Az alumínium (nyelvújításkori magyar nevén timany) a periódusos rendszer III. főcsoportjába tartozó könnyűfém. Vegyjele Al. Ezüstös színű, levegő hatására a felszínén pillanatok alatt oxidréteg alakul ki, amely megvédi a további…

Relációs jelek értelmezése Δ > 5 (a gondolt szám nagyobb, mint 5) azokat a természetes számokat jelenti, melyek az 5-től jobbra találhatók a számegyenesen. (6; 7; 8; …) Δ < 7 (a gondolt…

Az Isteni szikrák-sorozatban öt híres feltaláló életét és korszakalkotó találmányaikat ismerhetitek meg játékosan a gyerekek! A gyerekek nyelvén, érthetően íródott mesés tudományos könyvek. Nem rázúdít a gyerekekre egy halom szakkifejezés,…