Felhívások

XI. LEGERE irodalmi verseny

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Közép-európai Tanulmányok Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint az Arany A. László Polgári Társulás a 2022/2023-es tanévben is meghirdette a LEGERE irodalmi versenyt középiskolás diákok számára.

Aki Nyitrán tartózkodik és érdekli az irodalom „női ága”, ma délelőtt két remek előadást is meghallgathat az egyetem Pedagógiai Karának P épületében a D 2-es előadótermben.

A verseny célja:

Irodalomtanításunkban sajnálatos módon aránytalanul kevés tér jut a női írók alkotásainak megismertetésére; ezt a hiányt igyekszik a maga keretei között pótolni az idei Legere Irodalmi Verseny. A versenyfeladatok klasszikus és kortárs nőírók művein keresztül a különböző szövegértelmezési technikák elsajátítását, az élményszerű befogadást és műértelmezést, az irodalomtörténeti és -elméleti ismeretekben való elmélyülést, a kommunikációs készség fejlesztését, illetve az olvasás iránti pozitív(abb) attitűd kialakítását szolgálják. A Legere Irodalmi Verseny az érettségire való, négy éven át zajló felkészítést és felkészülést segíti.

legere