6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

A főnevek (bevezetés)

A főnevek (bevezetés) – a főnév fogalma, felosztása – a köznevek. Az EduTV magyar nyelvű nyelvtanórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának projektje. A tanulók, de a tanárok és a szülők számára is oktatási eszköz, különösen akkor, ha egy tanuló különböző okok miatt nem tud részt venni az órákon. A videókat az állami oktatási programoknak megfelelően a tantárgyak céljainak és tartalmának megfelelően dolgozzák fel.

Tanár: Hencz Kornélia
Értékelő/konzulens: Méry Mária

A főnév

főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnév a mondatban legtöbbször az alany szerepét tölti be.

A főnevek jelölhetnek valóságos vagy ilyennek gondolt fogalmakat, ezek a konkrét főnevek. A főnevek megnevezhetnek elvont fogalmakat, jelenségeket is, ezek az elvont főnevek.

A főneveknek jelentésük alapján két csoportja van:

 • Köznevek: több egyforma dolog közös megnevezése. A köznevek fajtái:
  • Egyedi név: hasonló egyedek közös neve (ruha, fiú, kutya).
  • Gyűjtőnév: több egyedből álló csoport neve (lakosság, hegység, erdő).
  • Anyagnévvas, fa, műanyag.
 • Tulajdonnevek: valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető neve. A tulajdonnevek fajtái:
  • Személynév (István, Ágnes)
  • Földrajzi név (Alföld, Balaton, Budapest)
  • Égitestek nevei (Nap, Föld)
  • Intézménynév (Magyar Olimpiai Bizottság)
  • Címek (Légy jó mindhalálig)
  • Márkanevek (Opel, Adidas)

A főnévhez különböző képzők, jelek és ragok járulhatnak.

Az főnévhez járuló jelek:

 • A többes szám jele: -k (házak, könyvek)
 • A birtokos személyjel:
  • Egyes szám: -m / -d / -a -e, -ja, -je (házam, házad, háza)
  • Többes szám: -nk, -unk, -ünk / -tok, -tek, -tök / -uk, -ük, -juk, -jük (házunk, házatok, házuk)
 • A birtokjel:  (Jánoséházé)
 • A birtoktöbbesítő jel: -i (Jánoséiházéi)

A főnévhez járuló fontosabb ragok:

 • a tárgy ragja: -t (asztalt)
 • a birtokos jelző ragja: -nak, nek (a fiúnak a könyve)
 • a határozóragok: -ban, -ben, -ba, -be, -ból, -ből, -n, -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről, -nál, -nél, -hoz, -hez, -höz, -tól, -től, -val, -vel, -kor, -nak, -nek (házban, házba, házból …)

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/11_MJL_6r_podstatne_mena_uvod.pdf