Felhívások

„…írtam egy költeményt…“ Madách Imre emlékkiállítás

írtam egy költeményt

SzNM – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma tisztelettel meghívja Önt az …írtam egy költeményt…” című Madách Imre emlékkiállítás ünnepélyes megnyitójára.

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a magyar irodalom kiemelkedő jeles alkotójának, Madách Imrének kétszázadik születésnapjáról való méltó megemlékezést tűzte ki célul. 2023 januárjában ünnepélyesen meghirdetik a Madách Imre Emlékévet, amely egy egy éven át tartó művészeti, tudományos és kulturális rendezvénysorozat lesz. Az emlékév fontos állomása Pozsony, ahol megnyitják az „…írtam egy költeményt…” című Madách Imre emlékkiállítást, melynek központi motívuma a költő remekműve – Az ember tragédiája. A megnyitóra 2023. január 25-én 15.00 órakor kerül sor a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum kiállítótermében, a Vajanský rakpart 2. szám alatt.

Madách Imre 1859. február 17-én kezdte írni „Az ember tragédiája“ című drámai költeményét Magyarországon, a Nógrád megyei Alsósztregován. A művet 1860. március 26-án fejezte be. A Tragédia kéziratát Arany Jánosnak, a kor legnevezetesebb magyar költőjének juttatta el, aki szeptember 12-én, később híressé vált levelében azt írta a szerzőnek: „Az ember tragédiája úgy koncepcióban mint kompozícióban igen jeles mű…egy kevés külsimítással irodalmunk legjelesb termékei között foglalhat az helyet… Fogadja leghőbb üdvözletemet a gyönyörért, melyet nekem műve által okozott, a fényért, melyre költészetünket derítni hivatva van!“ Ez a jelentős alkotás ma már a világ 40 nyelvén hozzáférhető és olvasható és a színpadon is folyamatosan jelen van.

A kiállítás vezérelve az, hogy látogatóinak bemutassa a Tragédiát, keletkezésének körülményeit és alkotóját, a dráma utóéletét. Különböző műfajú feldolgozásainak beillesztése a kiállítás anyagába segíti a ráhangolódást, a dráma üzenetének befogadását. Az ember tragédiájának tizenöt színéhez számos képzőművészeti illusztráció született az idők során, a kiállítás grafikai anyaga ezek felhasználásával készült. Az „… írtam egy költeményt…” című kiállítás részeként kerül vetítésre

Koronczi Endre kortárs képzőművész egyik alkotása is. A kiállításra készült 15 szín a Ploubuter Parkból című munka nem illusztrálja tartalmilag, de szerkeztési koncepciójában követi a Tragédiát, így színenként a film egy-egy másodperce a dráma egy-egy sorának felel meg benne. A filmben a szél és az eszme párhuzama, a lény és lélek bukdácsolása vagy éppen szárnyalása Madách emberdrá-májához a jelenből adhat számunkra kapcsolódási lehetőséget.

A kiállítás elsődleges céljai a madáchi-életmű, hangsúlyosan a Tragédia jelentőségének ismételt köztudatba emelése, az irodalom, történelem és a képzőművészet muzeológiai eszközökkel történő népszerűsítése, a múzeumlátogatók aktivizálása és interaktív tanulási helyszín létrehozása.

A kiállítás három nyelven – magyarul, szlovákul és angolul – lesz elérhető, és készült hozzá egy háromnyelvű kiállításvezető is. További érdekesség, hogy a kiállításban megvásárolható lesz az Ember tragédiája című könyv 2019-es magyar nyelvű és 2021-es Jitka Rožňová által fordított szlovák nyelvű változata, mindkettő a pozsonyi Madách Egyesület kiadásában.

A kiállítás kurátorai Jarábik Gabriella, az SzNM-SzMKM igazgatója és Praznovszky Mihály irodalomtörténész. A látványért és kivitelezésért Szabó Réka és az MNU Creative Solutions: Németh Zoltán, Tarr Kálmán és Dénes Gábor felel. A megnyitón közreműködik Gertler Teo, hegedűvirtuóz. A kiállítás a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás együttműködésével, a Magyar Géniusz Program és a Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg. A kiállítás partnerei a Magyar Kulturális Intézet – Liszt Intézet, Pozsony, Magyar Vidéki Múzeumok Országos Szövetsége és a Madách Egyesület, Pozsony.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!