Felhívások

Pályázatot hirdet a Fórum Kisebbségkutató Intézet

A pályázás feltételei a következők:

1. A pályamunka a szlovákiai magyarság jelenével vagy múltjával foglalkozó saját tudományos kutatás eredményét tartalmazza.

2. A pályamunkának a felsorolt tudományterületek egyikébe, vagy ezekkel rokon tudományterületbe kell tartoznia: demográfia, filozófia, jogtudomány, kulturális antropológia/néprajz, nyelvészet, politológia, szociológia, történettudomány.

3. Pályamunkaként benyújtható minden olyan írásos mű (tudományos értekezés, magiszteri szakdolgozat, PhD disszertáció stb.), amely még nem volt publikálva és nem is áll publikálási folyamat alatt.

4. A pályamunkaként 1–1,5 szerzői ív terjedelmű (36 000–54 000 karakter), absztrakttal és kulcsszavakkal ellátott dolgozatokat várunk.

5. A pályamunkáknak formai szempontból meg kell felelniük a tudományos közlés szabályainak.

A pályamunkák díjazása

A pályamunkákat a fenti tudományterület képviselőiből álló bizottság bírálja el. A TKFKP bíráló bizottsága azokat a pályamunkákat díjazza, amelyeket tudományos közlésre alkalmasnak tart.

A díjazott pályamunkák az alábbi díjazási kategóriákba lesznek besorolva:

1. Tóth Károly kutatói ösztöndíj

Kiemelkedő színvonalú dolgozat. A pályamunka díja: 1 000 €, amelyen felül a díjazott 3 hónapon keresztül 150 € ösztöndíjban részesül és szakmai segítséget kap a pályamunka továbbgondolásához és a publikálásra való előkészítéshez. Az elkészült pályamunkát a Fórum Társadalomtudományi Szemle közli.

2. Fórum ösztöndíj

Kiváló színvonalú pályamunka. A pályamunka díja: 500 €, amelyen felül a díjazott 3 hónapon keresztül 150 € ösztöndíjban részesül és szakmai segítséget kap a pályamunka átdolgozásához, publikálásra való előkészítéséhez. Az elkészült pályamunkát a Fórum Társadalomtudományi Szemle közli.

A pályamunkák leadási határideje 2023. szeptember 15. A Tóth Károly Fiatal Kiválósági Program részleteivel és a pályamunkák leadásával kapcsolatos információk a Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapján lesznek elérhetők.

%d bloggers like this: