A Magyartanárok Egyesülete 2023. március 18-án, szombaton Az iskola mint szellemi műhely címmel rendez konferenciát és kiállítást az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épületében (Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 40.).…

A gravitáció, más néven tömegvonzás egy kölcsönhatás, amely bármilyen két, tömeggel bíró test között fennáll, és a testek tömegközéppontjainak egymás felé ható gyorsulását okozza. A gravitációs erő a klasszikus fizikában…

Baka L. Patrik: Óperenciák. Fejezetek a kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalomból (2022) című könyve megjelent a NAP Kiadó gondozásában, a Kaleidoszkóp-könyvek 36. darabjaként. Felelős kiadó: Barak László. Felelős szerkesztő: Vida Gergely. Baka L. Patrik (Brünn, 1991)…

A Szaturnusz a hatodik bolygó a Naptól számítva, a második legnagyobb a Naprendszerben a Jupiter után. Egyike annak az öt bolygónak, ami a Földről szabad szemmel is látható. A Szaturnusznak…

A tizedestört – eurómennyiségek, a hosszúság és a tömeg mértékegységei mint a tizedestört fogalmának megalapozása, a tized, század, ezred fogalma. A tizedestört a valós számok (ℝ), főképp a nem egész számok egyik kanonikus (azaz gyakran alkalmazott és minden szám…

2023. április 1-jétől a gépjárművezetői alkalmassági vizsga részét képező elméleti vizsga teljesen új módon – elektronikusan, teszteléssel – fog zajlani. Az elméleti vizsga lebonyolításának részleteit a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának 9/2009…

A számtani művelet, sorrendje, elsőbbség (a műveletek rangja). Ha csak összeadást és kivonást, vagy csak szorzást és osztást tartalmaz, akkor balról jobbra haladva. A természetes számok halmazán négy alapműveletet különböztetünk…

Sokszor szalagcímben közlik az újságok, hogy: A Napból hatalmas geomágneses vihar közeledhet a Föld felé … Nem tud. Attól GEOmágneses, hogy a Föld (GEO) mágneses terében keletkezik. Geomágneses vihar alatt a…

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos felhívást tett közzé az anyanyelv nemzetközi világnapja alkalmából. Az anyanyelv az, amely elindítja az embert a tudás megszerzésének véget nem érő útján, az első ismeretektől, az…