6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar irodalom – Legendák – Bevezetés

Legendák
Tanító: Sörös Angéla

LEGENDÁK:
– szentek életéről szóló elbeszélő történet, a szó jelentése: „olvasásra szánt“ vallásos tárgyú írás. Célja, hogy a szenteket példaként állítsa az olvasó elé. A magyar legendák közé tartoznak például a Szent István, Szent Imre, Szent Gellért, Árpád-házi Szent Margit, Árpád-házi Szent Erzsébet életéről szólók.

MONDA:
– a népmesével rokon, szájhagyomány útján terjedő történet. A monda alapja valós, de a történetet meseszerű, csodás elemekkel gazdagítják. Szereplői általában valós történelmi személyek, cselekményének helyszíne pedig földrajzilag behatárolható. A középkori latin krónikaírók műveiben őrződtek meg. Epikai műfaj.

Tanító: Sörös Angéla
Értékelő/konzulens: Leczkési Anikó

https://viki.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/39_MJL_6r_Legendy_uvod.pdf

%d