Kitekintő Közösség

Két(több)nyelvű identitás – áldás vagy átok?

A csehországi magyar és vegyes házasságban élő kisgyerekes családok Iglice Egylete szervezte a Két(több)nyelvű identitás – áldás vagy átok? című, cseh szinkrontolmácsolással egybekötött előadást.

KÉT(TÖBB)NYELVŰ IDENTITÁS - ÁLDÁS VAGY ÁTOK?
Prof. Navracsics Judit

A kétnyelvűvé válás útján a gyermek legfontosabb kísérőtársai a szülei, a családja. Velük tölti a legtöbb időt, tőlük kapja az első nyelvi impulzusokat. Egynyelvűek esetében föl sem merül annak a kérdése, hogy, melyik nyelvet vallják az anyanyelvüknek, a kétnyelvűeknél annál inkább. A kétnyelvűeket nem lehet összehasonlítani az egynyelvűekkel, és az 1 + 1 = 2 elv sem alkalmazható rájuk. Mi is az a két- vagy éppen többnyelvűség? Hogyan gondolkoznak, hogyan látják és térképezik le a világot a kétnyelvűek? Hogyan sajátítják el anya-, apa-, környezetnyelvüket a gyerekek? Hogy nőnek fel ezek a két lábon járó „szótárak”?

És még sok más érdekességre is fény derült április 25-én, 18 órától a Liszt Intézet nagytermében. Az előadó  Prof. Dr. Navracsics Judit, dékán, intézetigazgató, egyetemi tanár.

Prof. Dr. Navracsics Juditot, a veszprémi Pannon Egyetem nyelvészprofesszora, fő kutatási területei: a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásai, második nyelvelsajátítás és harmadik nyelvelsajátítás, a kétnyelvű mentális lexikon, a kétnyelvű beszédfeldolgozás, szófelismerés és mondatértés. Az Alkalmazott Nyelvtudomány c. folyóirat főszerkesztője.

Az egylet célja, hogy a gyerekek Prágában is megőrizhessék magyar nyelvtudásukat és kapcsolatuk legyen a magyar kultúrával, és ezt a tudást hasonló életkorú pajtásai között, természetes módon szívják magukba. Az Iglice Egylet Prágai Magyar Intézet (PMI) jóindulatának köszönhetően, az intézettel jól működő szimbiózisban, szervezetileg azonban különálló egységként, a PMI épületében tartja foglalkozásait és programjainak nagy részét.

Az előadás felvétele: