Földrajz Tanuljunk

Itt kezdődött minden – A Termékeny félhold

A Termékeny félhold. A civilizáció bölcsője. A Közel-Kelet egy félhold alakú területe, ami eredetileg Mezopotámiát és Kánaánt foglalta magában, de később hozzáértették a Nílus-völgyet, azaz az ókori Egyiptomot is.

A termékeny félhold. Az emberi lét első mintegy 190 000 évében kis vadászó-gyűjtögető csapatokban kóboroltunk, napról napra megélhetést biztosítva, állandóan félve a ragadozóktól és a többi embertől. De körülbelül 10 000 évvel ezelőtt, a mai Irak és Irán területén, a Tigris és az Eufrátesz folyók melletti mezopotámiai területen néhányan úgy döntöttek, hogy itt maradnak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek a döntésnek a jelentőségét.

A Termékeny félholdban egy mezőgazdasági alapú társadalom alakult ki. Ahelyett, hogy állandó konfliktusok közepette vándoroltak volna élelem után kutatva, az emberek elkezdtek magokat ültetni és saját termést termeszteni. A tárolás érdekében építkezni kezdtek. Hogy megvédjék azt, összefogtak, hogy együttműködjenek és kölcsönösen megvédjék egymást. Míg korábban az emberi társadalmak jellemzően néhány tucat emberre korlátozódtak, mostanra falvak, majd városok, később pedig városok jöttek létre. És az emberiség felvirágzott.

A termékeny félhold.
A kora neolitikum ismert ülő települései az ívhez hasonló alakú területen helyezkedtek el, ezért nevezték ezt a területet később „termékeny félholdnak”.

Itt, a Termékeny félhold e korai településein az emberek először fejlesztették ki az írásbeliséget (valószínűleg az áruforgalom nyilvántartására). Háziasították az állatokat. Feltalálták a kereket, az ekét és a többszintes építészetet. Kialakult a monoteista vallás. Kr. e. 2500 körül létrehozták az első könyvtárakat. Itt kezdődött mindaz, amit mi a „civilizáció” jellemzőjeként tartunk számon. A Termékeny félhold nemcsak a „civilizáció bölcsője”, hanem a vallásoké is, hiszen ebből a régióból származik a világvallások közül a keresztény, az iszlám és a zsidó vallás (judaizmus) is.

Néhány ezer évvel ezelőtt a Termékeny félholdról az emberek elszéledtek Európába és Ázsiába, és magukkal vitték az ott felhalmozott tudást. És a vetőmagokat és a haszonállatokat. A többi már történelem.

A termékeny félhold.
A törökök szerint a déli országrészük is beletartozott a „termékeny félhold” területébe.

Persze nem volt minden ideális. Mégiscsak emberek voltak. Bár olyan mértékű társadalmi együttműködés alakult ki, amely korábban elképzelhetetlen lett volna, az erőszak és az, amit ma babonának és igazságtalanságnak tartanánk, megmaradt. De a Termékeny Félholdban az emberek megtették az első, rendkívül fontos lépést a civilizáció hihetetlen felvirágzása felé, amelyet ma is élvezünk.