Tanuljunk Történelem

110 éve gyilkolták meg Ferenc Ferdinánd trónörököst

Ferenc Ferdinánd trónörökös
Ferenc Ferdinánd trónörökös

110 éve gyilkolták meg Szarajevóban Ferenc Ferdinánd trónörököst, ami ürügyként szolgált az I. világháború kirobbantásához.

A merényletet Gavrilo Princip anarchista szerb diák követte el, aki a Fekete Kéz nevű szervezettel állt kapcsolatban. A főhercegi pár halálát követő diplomáciai bonyodalmak utóbb a XX. század elején megszilárduló európai katonai szövetségek konfliktusához, és az I. világháború kirobbanásához vezettek.

Ferenc Ferdinánd

Ferenc Ferdinánd és Hohenberg Zsófia hercegnő a Monarchia hadseregének boszniai gyakorlata miatt érkezett Szarajevóba, de látogatásukkal ahhoz is igyekeztek hozzájárulni, hogy helyreálljon a Habsburg-dinasztia megtépázott tekintélye. Az utazás veszélyei mindenki előtt ismeretesek voltak, hiszen a két balkáni tartomány 1908-as annexiója óta valóságos melegágya lett a szerb terrorista szervezeteknek, melyek több alkalommal is merényletet kíséreltek meg az uralkodócsalád tagjai és a Monarchia tisztviselői ellen.

Ferenc Ferdinánd és hitvese a látogatást megelőző napokban egy boszniai fürdőhelyen tartózkodott, és mivel Oskar Potiorek táborszernagy éppen június 28-án tartott katonai gyakorlatot Szarajevó környékén, az alkalmat kihasználva a trónörökös is meg akart jelenni az eseményen.

Érdekes egybeesés, hogy a trónörökösi látogatásra éppen ezen a napon került sor, a Gergely-naptár szerint ugyanis június 28-ára esett a szerbek számára katasztrofális első – 1389-ben vívott – rigómezei csata évfordulója. Később elterjedt az a legenda, hogy a jeles nap a merénylet időzítésében is szerepet játszott, ez az állítás azonban nem felel meg a valóságnak.

Gavrilo Princip

110 éve gyilkolták meg Ferenc Ferdinánd trónörököst
Gavrilo Princip anarchista

kettős gyilkosságot végrehajtó Gavrilo Princip – társaival együtt – ekkor már hetek óta szervezte Ferenc Ferdinánd megölését, amiben a Fekete Kéz mellett többek között a Narodna Odbrana – magyarul Egyesülés vagy Halál – nevet viselő szerb terrorcsoport aktivistái is szerepet vállaltak.

Az összeesküvők meglepően fiatalok voltak, sokan – pl. Nedjelko Cabrinovic, vagy Trifko Grabez – még huszadik életévüket sem töltötték be. A szervezésben kulcsszerepet játszó Princip és Grabez korábban Belgrádban folytatták tanulmányaikat, itt lettek a nagy délszláv egység fanatikus támogatói, majd 1914 júniusának elején átszöktek a Monarchia határán.

A merénylet hátterében Boszniának a Monarchia általi 1908-as annexiója állt, amelyet az ötszáz éves török megszállás után függetlenségre vágyó nép nem tudott elfogadni. A főhercegi párra leadott hét pisztolylövés valójában csak égő gyufaszálat jelentett, amelyet Európa lőporos hordójába dobtak.

Egy hónappal később, 1914. augusztus 1-én kitört az I. világháború.

Ferenc Ferdinánd
Ferenc Ferdinánd és Hohenberg Zsófia hercegnő