Kitekintő Oktatás

Vissza a jövőbe – Oktatáspolitikai vita a gyermekeink jövőjéről

A Tanuláskutató Intézet meghívására érkezett Dr. Gyarmathy Éva, aki Setényi Jánossal, az intézet igazgatójával folytatott vitát az oktatás kihívásairól és a lehetséges megoldásokról. A vita során az alábbi oktatáspolitikai kérdéseket érintették:

  • Miért nő egyre a problémás gyerekek száma?
  • Kell-e enyhíteni az iskolai követelményeken?
  • Bűvös ötszög (szülők, gyerekek, iskola, szakemberek, pedagógusképzés) feltörése.
  • Visszaállítsunk vagy előre meneküljünk?

Az oktatáspolitikai vitát facilitálja Dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora

Időpont: 2024. május 15. (szerda)
Helyszín: Scruton MCC – 1113 Budapest,

A Tanuláskutató Intézet 2021 decemberében jött létre. Az Intézet célja, hogy kiváló kutató/szakértőkből álló és a legfejlettebb nemzetközi oktatáspolitikai szakmai közegbe bekapcsolt szakmai közösséget működtessen, amely a hazai és Kárpát-medencei oktatásügyi narratívákat egy XXI. századi keretbe helyezi. Az Intézet legfontosabb szakmai küldetése a XXI. századi globális oktatásügyi trendek tárgyilagos elemzése és intelligens átfordítása versenyképes magyar megoldásokká.

A Tanuláskutató az MCC képzési programjainak házon belüli pedagógiai értékelését és fejlesztő tanácsadását is ellátja. Törekszik az MCC pedagógiai hozzáadott értékének kimutatására és a pedagógiai innováció támogatására.

Az Intézet fő profilja a kutató és elemző munka, amit erőteljes nemzetközi jelenlét és aktív társadalmi kommunikáció egészít ki. Az Intézet működése során folyamatosan keresi a többi MCC-s intézettel és iskolával való szakmai szinergiákat és együttműködést. Az Intézet közreműködik az oktatás kérdései iránt érdeklődő MCC-s hallgatók képzésében és szakmai orientálásában. Az Intézet kommunikációs csatornái elérik a Kárpát-medencei pedagógus közösségeket is, és szemléletformáló, innovatív energiákat visznek be a hétköznapok szakmai gyakorlatába.

„Egyezzünk ki döntetlenben!” – oktatáspolitikai vita az MCC-ben