Hazai hírek Oktatás

Szlovákiai magyar népi játékok és szokásdallamok adattára

Szlovákiai magyar népi játékokA Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 2022-ben tette elérhetővé a nyilvánosság számára a szlovákiai magyar népi játékokat és szokásdallamokat tartalmazó, folyamatosan bővülő adattárát. Célcsoportját elsősorban óvodapedagógusok, tanítók és tanárok képezik, ennek megfelelően az adatbázis struktúrája néprajzi szempontok mellett pedagógiai szempontokat is követ.
A Lázár Katalin felosztásán alapuló játéktípus szerinti keresésen kívül egyéb szempontú szűrésekre is lehetőség nyílik (település, néprajzi tájegység, korosztály, gyűjtő, az alkalmazás évszaka).

Tartalmát tekintve persze ez az adatbázis is népi gyermekjátékokat tartalmaz, ám számos tekintetben különbözik a Csemadok oldalán található adatbázistól. Az adatok földrajzi megoszlása a szlovákiai magyar tájegységek mindegyikét felöleli, míg a Csemadoké a Gágyor József és Jókai Mária által publikált gyermekjáték gyűjtéseit tartalmazza.  A közelmúltban publikált játékokon kívül a mára szinte hozzáférhetetlen kiadványokban, illetve eddig közöletlen, magángyűjteményekben található játékokat és szokásdallamokat is közöl.

A dallamokat tartalmazó játékleírások kotta és hangzómelléklettel rendelkeznek, némely játékok pedig szemléltető ábrákkal egészülnek ki. A hangzómelléklet nem archív anyagok tartalmaz, hanem mai előadók által énekelt változatokat, melyek hangneme az adott korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedik.

A néprajzi szempontú keresési lehetőségeken kívül pedagógiai szempontok is érvényesülnek (korosztály, évszak), elősegítve és ösztönzve ezzel a néphagyomány beépítését az oktató-nevelői munkába.

A jelenleg 480 tételt tartalmazó adattár az alábbi hivatkozáson elérhető:

Népi játékok adatbázisa

A Csemadok Népi játékok adatbázisa:

Népi játékok