Az ókori kelet Az ókor az írásbeliséggel kezdődik, amikor a régészet kizárólagos tárgyköréből az emberiség bekerül a történelemtudomány hatáskörébe. A videók a magyarországi tanmenetet követik, sokszor nincsenek összhangban a szlovákiai…