A kis cinege szomorúan sírdogált az ágon. Odaröppent hozzá a mamája. – Miért sírsz, kis cinegelányom? – Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor olyan rossz nekünk, madaraknak. Bezzeg jó az embereknek!…