2020. január 16-án a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete a 2019/2020-as tanévben is megszervezte a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák) részére…