Versenyek

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

2020. január 16-án a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete a 2019/2020-as tanévben is megszervezte a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák) részére az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny szlovákiai regionális fordulóját.

A verseny helyszíne:

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra,

A verseny meghirdetője:

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

A verseny célja:

Az anyanyelv, mint nemzeti értékünk iránti tisztelet, a tudatos nyelvhasználat iránti igény, a tanulók és a széles közvélemény nyelvi érzékenységének fokozása. Fogja össze a magyar nyelvet beszélő fiatalokat, hiszen mi egy nyelven gondolkodunk: legfontosabb feladatunk az identitás, az egymáshoz tartozás erősítése. A versenyen a Magyar Nyelvtudományi Társaság szakmai irányítása érvényesül. A feladatok összeállítását, az értékelést a magyar nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeiből álló zsűri irányítja. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, hiszen a két nap alatt országos hírű előadók a legújabb, s a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani bemutatót tartanak.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: a versenyen minden magyar anyanyelvű középiskolás diák indulhat.
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák.

A szlovákiai fordulóban iskolánként egy, nagyobb iskolák esetében 2 versenyző vehetett részt, a 300 diáknál több tanulóval működő iskolák három versenyzőt nevezhettek.

A Kárpát-medencei döntőre 2020. február 27–29. között kerül sor Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola szervezésében. A korábbi évekhez hasonlóan 10 szlovákiai versenyző indítását tervezik.

A verseny fő szervező bizottsága a tollbamondás és a feladatlapok javításakor ebben az évben is a helyesírási szabályzat 12. kiadását vesszi alapul, ez lesz a mérvadó.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom:
• A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás), 2015
• Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, 2016
• Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, 2016

Internet: www.erkel.hu

Dr. Nagy János s. k. Zámori Ida s. k.
professzor emeritus intézményvezető a zsűri elnöke
Erkel Ferenc Gimnázium

%d bloggers like this: