1946-ban a  magyar parlament ezen a napon cikkelyezte be a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezményt. Miután az 1945. január 20-i moszkvai magyar fegyverszüneti egyezmény előírta az első bécsi döntés előtti csehszlovák–magyar határ…

Lakosságcsere A csehszlovák–magyar lakosságcsere a második világháború utáni években született államközi egyezmény, amelynek értelmében felvidéki magyarok tízezreit telepítették át Magyarországra, és ezzel egy időben magyarországi szlovákok települtek át Csehszlovákiába. Több esetben…