Két háromszög egybevágó, ha két oldalukban és a közbezárt szögükben megegyeznek. (oszo-tétel) Ha két háromszögnek két megfelelő oldala és az általuk bezárt szöge páronként egyenlő, akkor egyenlő a harmadik pár…