SZARKA LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs Csehszlovákia, a Csehszlovák Köztársaság; (1938–1939 Cseh-Szlovák Köztársaság; 1960–1990 Csehszlovák Szocialista Köztársaság; 1990–1992 Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság) ~ mint az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után kialakult utódállamok…

Szarka László, a kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola 4. osztályos tanulója élőszóban osztotta meg könyvélményét! Benyovszky Mánya Ágnes: Winter-vakáció – Nyári kaland Pöstyénben     Kiadó: Sellyei Ifjúsági Klub (SIK), 2021…

Szarka László történész előadása – A budapesti szlovákság asszimilációja – rendkívül fontos információforrás a történelmi tisztánlátásra törekvő, kisebbségkutatásban érdekelt nemzedékek számára. A SULINET ÖRÖKSÉGTÁR rovatában jelent meg. _______________________ Budapest a…

Kultusz és történelem. Esterházy János élete és mártírhalála címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést Esztergomban. A beszélgetés érinti Esterházy János a kisebbségi magyar politikus csehszlovákiai magyar pártelnöki tevékenységét, 1932–1945 között végzett politikai, továbbá…

A trianoni békeszerződés (magyar forrásokban gyakran békediktátum, illetve kényszerszerződés, békeparancs) az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként az első világháborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama)…