Háromszög szerkesztése szög-oldal-szög tétel (SZOSZ) szerint. Ha egy háromszög egy oldala egyenlő a másik háromszög oldalával, és az ezeken az oldalakon fekvő szögeik páronként egyenlők, akkor a két háromszög egybevágó.…