Konferencia

Ünnepi konferencia a 60 éves pozsonyi magyar tanszék tiszteletére

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1923 óta tanulhatnak magyar nyelvet és irodalmat az érdeklődők. Az oktatás kezdetben a magyar szeminárium, később az ún. szlovák szeminárium, majd a klasszikus nyelvek tanszékének keretei között folyt.

Az önálló magyar tanszék hatvan éve, 1959-ben alakult meg Sas Andor történész és irodalomtudós vezetésével. A tanszék ebből az alkalomból 2019. november 13-án ünnepi konferenciát rendez a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának dísztermében (G 236).

magyar tanszékProgram

8:30–9:00 Az ünnepi konferencia és a 60 év – 60 személyiség című könyvkiállítás megnyitása

Ünnepi előadások
9:00–9:20 Mészáros András: Irodalomtudományi kutatások a pozsonyi tanszéken történeti
kontextusban
9:20–9:40 Misad Katalin: Nyelvtudomány 60 év tükrében. Történeti kitekintés a pozsonyi magyar
tanszék nyelvészeti kutatásaira
9:40–10:00 Nádor Orsolya: Vendégoktatók a pozsonyi magyar tanszéken
10:00–10:20 Csanda Gábor: A pozsonyi magyar tanszék publikációs tevékenysége

Fiatal kutatók és doktoranduszok konferenciája

Irodalomtudományi szekció

Elnök: Csehy Zoltán

11:00–11:20 Száz Pál: A magyarországi török hódoltság emléke a boszniai muszlim szentek orális
legendáiban
11:20–11:40 Czucz Enikő: Az önéletírás. Közelítés egyes Nádas-művek műfajiságához
11:40– 12:00 Mellár Dávid: A hétköznapok történelme. Történelmi nyomok és az (önéletrajzi) emlékezés módozatai Márai Sándor Hallgatni akartam című művében

Nyelvtudományi szekció

Elnök: Misad Katalin
14:00–14:20 Sebők Szilárd: Perspektívák váltakozása a nyelvleírásban
14:20–14:40 Takács Henrietta: Az írásbeli ügyintézés nyelvének összehasonlítása négy dél-szlovákiai önkormányzati hivatalban
14:40–15:00 Jakab Veronika: A magyar mint anyanyelv oktatásának aktuális kérdései a szlovákiai
magyar tannyelvű iskolákban
15:00–15:20 Kusala Orsolya: Egy szociolingvisztikai vizsgálat tanulságai. Nyelvi attitűdök nyomában

%d bloggers like this: