Egyéb kategória

Diákhitelek Magyarországon

A felsőoktatásban tanulók döntő többsége jogosult a Diákhitelre. A hitelt felveheti állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató is, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul.

diakhitel1Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:
 • 45. életévét még nem töltötte be*,
 • magyar állampolgár
 • menekültként elismert
 • letelepedési vagy bevándorlási engedélye van
 • a Rendeletben meghatározott jogcímen** Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.
A hallgatói hitelt felveheti, ha:
 • felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonya van,
 • lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,
 • az adott képzési időszakra bejelentkezett és
 • nincs érvényes szabad felhasználású Diákhitel szerződése.

Nem jogosult a Diákhitel felvételére az, akinek korábban kötött hitelszerződése megszűnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel szerződése senkinek sem lehet, mindenkinek kizárólag egy hitelszerződése lehet.

Nem kezdeményezheti a szabad felhasználású hitel felvételét az, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és szabadságvesztését még nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése szerint, az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet. Ebből következően nem köthet diákhitel szerződést az, aki adósságrendezést joghatályosan kezdeményezett.

* Abban a szemeszterben folyósítható utoljára a Diákhitel, amelyikben a jogosult betölti a 45. életévet.

** A rendeletben meghatározott jogcímek:

 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján az az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladó időtartamra, keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja,
 • Kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja, aki Magyarország területén három hónapot maghaladó tartózkodásra jogosult,
 • Aki az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.

 

A Diákhitel1 és a Diákhitel2 összehasonlítása

 Diákhitel1

Szabad felhasználású Diákhitel állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára egyaránt elérhető.

Milyen kiadások fedezésére alkalmas a Diákhitel1, szabad felhasználású hitel?

 • napi megélhetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére (pl. étkezés, utazási költségek fedezése)
 • szállás, albérlet, kollégiumi díjak kiegyenlítésére
 • egyetemi élethez kapcsolódó kiadásokra (pl. tankönyvek, jegyzetek vásárlására stb.)
 • diplomához szükséges nyelvtanulásra, nyelvtanfolyamra
 • Erasmus-ösztöndíj kiegészítő finanszírozására

Diákhitel2

A Diákhitel2, kötött felhasználású Diákhitel kizárólag önköltséges formában tanuló hallgatók számára elérhető konstrukció, 0%-os éves kamattal.

Csak a felsőoktatási intézmény (egyetem/főiskola) felé fennálló képzési önköltség kiegyenlítésére alkalmas.

Szabad felhasználású diákhitel
(Diákhitel1)
Kötött felhasználású diákhitel
(Diákhitel2)
Nyelvtanulási diákhitel
Ki veheti fel? Finanszírozási formától függetlenül bárki Kizárólag önköltséges képzésben résztvevő hallgatók Diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával nem rendelkezők, akik aktív vagy passzív jogviszonyban hallgatók, esetleg felsőoktatási tanulmányait befejezettek
Milyen összeget lehet felvenni? Maximum havi 70 000 forintot Maximum a képzési költség összege Maximum 500 000 forintot
Mire költhető el? Bármire Kizárólag a képzési költség és térítési díjak fizetésére Nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges tanulmányok, vizsgák, egyéb költségekre (pl. tankönyvek)
Mennyi a Diákhitel kamata? 1,99%* 0%** Az idegennyelvek többségénél sikeres nyelvvizsga letételét követően a hitel kamata 0% lesz. Ezt megelőzően a kamat mértéke megegyezik a Diákhitel1 kamatával.
Mikor kell elkezdeni a törlesztést? A hallgatói jogviszony megszűnése után, illetve legkésőbb 45. életév betöltését követő negyedik hónap első napjától. A hitel felvételét (folyósítását) követő hónap első napján kezdődik meg a törlesztési kötelezettség nélküli türelmi időszak, melynek ideje 12 hónap. Ezt követően – tekintettel a hitel 6 hónapos kamatperiódusára – minden év januárjában és júliusában a Diákhitel Központ Zrt. értesítést küld a következő 6 hónapban szükséges befizetés összegéről egészen a hitelfelvevő által választott futamidő végéig.
Igénylés: DIÁKHITEL1 IGÉNYLÉS DIÁKHITEL2 IGÉNYLÉS NYELVTANULÁSI DIÁKHITEL IGÉNYLÉS

 

*A Diákhitel kamata változó. Az érvényes kamatláb: 1,99%.
** Állami kamattámogatásnak köszönhetően az ügyfelek által fizetendő kamat évi 0%.

Szlovákiai hitelek ITT.