Oktatás

A SJE is felfügegszti a jelenléti oktatást

Az aktuális szlovákiai helyzettel kapcsolatban, a közegészségügyi szervekkel való konzultáció alapján, tekintettel a koronavírus terjedésével kapcsolatos jelenleg rendelkezésünkre álló információkra, az SJE a következő megelőző intézkedéseket vezeti be:

1. 2020. március 10-től 2020. március 22-ig az egyetem megszakítja a jelenléti formában (prezenčná forma) történő oktatást. Az oktatás egyéb módszerekkel zajlik a dékánok utasításai alapján. Az oktatók részéről ajánlott az alternatív oktatási módszerek (e-learning, stb.) alkalmazása. Az intézkedés a nappali és a levelező képzésben részt vevő hallgatókat egyaránt érinti.

2. Az SJE rektora megbízza a dékánokat, hogy a fennálló helyzetről tájékoztassák a karok oktatóit, hallgatóit. Igény esetén az oktatók számára biztosítani lehet az egyéb munkavégzési formákat, amelyekről kérjük tájékoztatni az egyetem vezetését. Az egyetem munkatársai változatlan munkarendben dolgoznak, megfontolandó a szabadság merítésének lehetősége. A 65 éven felüli pedagógiai alkalmazottak, valamint a súlyos krónikus és onkológiai megbetegedésben szenvedő alkalmazottak számára javasolt a felettessel történő egyeztetést követően az otthoni munkavégzés lehetőségének megfontolása.

3. Az egyetem épületei 7.00-tól 16.00-ig tartanak nyitva, kivételt képez a sportközpont, amely az oktatás felfüggesztésének teljes ideje alatt zárva tart.

4. Az egyetemi könyvtárban a könyvek kölcsönzése és rendelése elektronikus úton történik. A könyvek kiadása a könyvtári dolgozókkal egyeztethető.

5. Az egyetem vezetése azt javasolja a kollégiumokban elszállásolt hallgatóknak, hogy utazzanak haza. A kollégiumok tovább üzemelnek, azonban az egyetem fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a kollégiumokat bezárja. A kollégium területére idegeneknek belépni tilos!

6. Az egyetem javasolja a tömeges rendezvényekről való távolmaradást, a rendezvények szervezésének és az azokon való részvétel szükségességének átértékelését.

7. Az egyetem vezetése javasolja az alkalmazottaknak és hallgatóknak, hogy ne utazzanak külföldre és Szlovákián belül a koronavírussal érintett területekre sem.

8. Az egyetem hallgatóinak és alkalmazottainak ajánlott, hogy a külföldről való visszatérést követően, vagy amennyiben érintkezésbe kerülhettek olyan személlyel, akinél fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, maradjanak 2 hétig otthon a kari dékánok utasításai szerint.

Kérjük az SJE hallgatóit és alkalmazottait, hogy kövessék figyelemmel az egyetemi és a kari honlapokat, rendszeresen figyeljék az e-maileket.

Jóváhagyva a SJE  kibővített vezetőségi ülésén 2020. március 9-én, amelyen részt vettek a karok dékánjai és a válságstáb tagjai. Jelen intézkedések a visszavonásig érvényesek!

Jelen intézkedések a visszavonásig érvényesek!