Szlovák nyelv Tanuljunk

Slovenský jazyk a literatúra

1. Slovenský jazyk a literatúra – Jazyk a reč 6:54
2. Slovenský jazyk a literatúra – Fonetika a pravopis 6:54
3. Slovenský jazyk a literatúra – Náuka o slove 5:51
4. Slovenský jazyk a literatúra – Sémantika 5:09
5. Slovenský jazyk a literatúra – Morfológia 4:36
6. Slovenský jazyk a literatúra – Syntax 4:23
7. Slovenský jazyk a literatúra – Sloh, štylistika 5:06
8. Slovenský jazyk a literatúra – Správne členenie textu – textotvorná činnosť 2:43
9. Slovenský jazyk a literatúra – Ústna vyjadrovacia schopnosť 3:06
10. Slovenský jazyk a literatúra – Ľudová slovesnosť 3:31
11. Slovenský jazyk a literatúra – Stredovek 3:17
12. Slovenský jazyk a literatúra – Renesancia 3:16
13. Slovenský jazyk a literatúra – Barok 3:56
14. Slovenský jazyk a literatúra – Osvietenstvo a klasicizmus 3:33
15. Slovenský jazyk a literatúra – Preromantizmus 3:17
16. Slovenský jazyk a literatúra – Romantizmus 5:40
17. Slovenský jazyk a literatúra – Realizmus 8:09
19. Slovenský jazyk a literatúra – Medzivojnová próza 3:29
20. Slovenský jazyk a literatúra – Poézia medzivojnového obdobia 4:14
21. Slovenský jazyk a literatúra – Lyrizovaná próza 4:18
22. Slovenský jazyk a literatúra – Slovenská medzivojnová dráma 2:56
23. Slovenský jazyk a literatúra – Slovenská próza po roku 1945 4:12
24. Slovenský jazyk a literatúra – Slovenská poézia po roku 1945 4:11
25. Slovenský jazyk a literatúra – Dramatická tvorba po roku 1945 3:30