Egyéb kategória

Segítség a magyar óvodai neveléshez

borító_teljesA Comenius Pedagógiai Intézet elkészítette az óvodai nevelés szlovák oktatási programjának magyar szakfordítását.
A Comenius Pedagógiai Intézet egyik célkitűzése volt a 2016-ban megjelent óvodai állami oktatási program (Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách) lefordítása, hogy biztosítsa az iskolaköteles kor előtti oktatás minőségét.
Kiemelten fontos ugyanis, hogy a magyar óvodákban zajló pedagógiai munka ugyanolyan magas szintű legyen, mint a szlovák óvodákban, azonban az állam nem biztosítja a magyar nyelvű fordítást. Kiderült az is, hogy nincs egységes óvodapedagógiai magyar szaknyelv, amely az anyanyelv használatának elengedhetetlen feltétele – írta a kiadvány megjelenése kapcsán az intézet.

A Comenius Pedagógiai Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával készítette a fordítást, amely alapot ad a magyar és szlovák óvodapedagógiai szakkifejezések értelmezéséhez. A minőség záloga, hogy az anyagot a Selye János Egyetem oktatói lektorálták.
A kiadvány felhasználható a mindennapi pedagógiai munka, valamint az anyanyelvi nevelésre vonatkozó továbbképzések, pedagógiai kutatások, publikációk és munkák során. (l)