Szlovák nyelv Tanuljunk

Főnevek ragozása – Nőnem

A főnevek mintái

Nőnem (Minden nemben legkevesebb négy minta közül választhatunk.)

Egyes szám
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Többes szám
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Segítség:

Nőnem

-a végződésűek Mássalhangzóra végződnek
 • Az -a előtt kemény vagy egyéb mássalhangzó áll
  ženavodahlavarukanohachataBratislavaNitrarodina
 • Az -a előtt lágy mássalhangzó áll
  ulicaprácastanicaschôdzatabuľaružacibuľavaňanedeľa
 • Többes szám N.-ban -e végződésűek
  dlaňpieseňloďbáseň
 • Többes szám N.-ban -i végződésűek
  kosťnockrvvlasť

Minta žena

žena minta szerint ragozzuk:

 • -a végződésű nőnemű főnevek. Az -a előtt kemény mássalhangzó áll:
  mamadcéravnučkarodinaknihacestavodarukanohahlavastredasobota

Megj.: Ha többes szám genitívnél nem teszünk a szóhoz semmilyen végződést, akkor a szótő hosszabbodik meg.

 • mama – mám
 • kniha – kníh
 • ruka – rúk
 • noha – nôh

Minta ulica

Az ulica minta szerint ragozzuk:

 • -a végződésű nőnemű főnevek. Az -a előtt lágy mássalhangzó áll.:
  prácastanicaschôdzatabuľaružacibuľavaňafľašanedeľachvíľa

Megj.: Ha többes szám genitívnél nem teszünk a szóhoz semmilyen végződést, akkor a szótő hosszabbodik meg.

 • stanica – staníc
 • tabuľa – tabúľ
 • fľaša – fliaš
 • chvíľa – chvíľ

Minta dlaň

dlaň minta szerint ragozzuk:

 • nőnemű, mássalhangzóra végződő főneveket. Többes szám N.-ban -e végződésűek (dlane):
  pieseňloďbáseňreportážposteľpredpoveď

Minta kosť

kosť minta szerint ragozzuk:

 • nőnemű, mássalhangzóra végződő főneveket. Többes szám N.-ban -i végződésűek (kosti):
  vecnocsteppomoczmesradosťkrv

Minta gazdiná

A gazdina minta szerint ragozzuk:

 • nőnevű főneveket – de csak néhány szót. Mindig személyek – többnyire feudalizmus korabeli – elnevezésről van ebben az esetben szó.:
  princeznákráľovnácisárovnášľachtičnástryná

Minta idea

Néha megkülönböztetjük az idea mintát is. Az idea minta szerint ragozzuk:

 • idegen eredetű, nőnemű főneveket, -ea, -ou, -ua végződésekkel -ea, -oa, -ua:
  orchideaAndreaaloaNikaraguaIkea

Teljesen önálló ragozásuk van a mať és a pani szavaknak.

Egyes szám Többes szám
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Egyes szám Többes szám
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Megj.: A pani főnevet csak akkor ragozzuk, ha önmagában áll. Ha egy tulajdonnévvel kapcsoljuk össze, akkor nem kell ragozni.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú
%d bloggers like this: