Pozitív pszichológián alapuló pedagógia
Kitekintő Oktatás

Pozitív pszichológián alapuló pedagógia

Ha az iskolát örömmel és sikerélményekkel kötik össze a tanulók, kialakul bennük a tanulás szeretete, melynek köszönhetően később sokkal önállóbban képesek gondolkozni, valamint egy egészséges önbizalommal nőnek fel – írja a Finn Minta blog. Az iskolában szerzett sikerélménynek és tehetséggondozásnak köszönhetően a fiatalok később némi útmutatás segítségével könnyebben találnak rá majd később arra a foglalkozásra, melyben kiteljesedhetnek és örömüket lelik.

Kapcsolódó:

PÉTER-SZARKA SZILVIA: POZITÍV PSZICHOLÓGIA AZ ISKOLÁBAN ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

„A pozitív pszichológia és a tehetséggondozás területe külön-külön számos eredménnyel és jelentős szakirodalmi háttérrel rendelkezik, ugyanakkor e két terület még kevéssé talált egymásra. A tanulmány célja elsősorban az, hogy áttekintést nyújtson a pozitív pszichológia olyan vonatkozásairól, melyek az oktatás, és ezen belül is a tehetséggondozás, területén új lehetőségeket és új irányt mutatnak a kutatás és a gyakorlat számára. A cikk első része röviden bemutatja a pozitív pszichológia alapelveit, melyek megalapozzák a tanításban való alkalmazás lehetőségét. Ezután a pozitív pszichológia és a tehetséggondozás kapcsolatának részletesebb ismertetése következik. Néhány általános összefüggés mellett az egyéni tapasztalatok, a személyes erősségek és az intézmények vonatkozásában ismertetünk olyan kutatási eredményeket, melyek meggyőzően támasztják alá a pozitív pszichológia és a tehetséggondozás kapcsolatának továbbgondolását, annak létjogosultságát és szükségességét.”

%d bloggers like this: