Felhívások Versenyek

Permanens irodalmi pályázat (A FüVÉSZ új felhívása)

A FüVÉSZ Alapítvány permanens, azaz folyamatos irodalmi pályázatot hirdet 15–25 éves fiatalok számára.

A pályázat 2020. október 2-ától 2021. március 2-áig nyitott, s a jelölt korosztály képviselői közül bárki részt vehet rajta eredeti, magyar nyelven íródott, eddig sem nyomtatásban, sem elektronikus formában meg nem jelent szépirodalmi, publicisztikai, köztes műfajú vagy multimediális alkotásaival.  Pályázni lehet bármilyen műfajú verssel és prózával, különböző (képi és szöveg-)installációkkal, a saját szöveg előadásáról készült videóval stb.  Minden szerző korlátlan számú pályamunkát nyújthat be. A pályázat nem tartalmaz terjedelmi megkötést, kivéve, ha regényről, illetve filmről van szó.  Ez esetben önálló, komplex részlettel lehet pályázni.

A pályázatra érkező, közlésre alkalmasnak bizonyuló munkákat a FüVÉSZ felületein és rovataiban folyamatosan tesszük közzé. A beérkezett alkotások számától függően havonta, vagy kéthavonta történik az értékelés, amit az adott hónap(ok)ra kijelölt bizottság végez: a legjobbnak ítélt munkát, illetve annak szerzőjét díjazza.

A díj pénzjutalmat jelent. A pályázat díjalapját magánszemélyek, a FüVÉSZ alapítói, munkatársai és támogatói biztosítják. Összege a felajánlások összegétől függ.

A pályázat minden résztvevője könyvajándékot kap, amit ugyancsak a FüVÉSZ írói és támogatói bocsátanak az alap rendelkezésére.

A bírálóbizottság tagjai októberben:

BARTHA György költő, HORVÁTH Zsolt-Tádé költő, újságíró és MÓRA Regina költő, magyartanár (elnök).

A díjazott alkotó nevét minden rá következő hónap első hetében tesszük közzé.

Ugyanaz a személy többször is lehet díjazott.

Az alapítvány elfogad a díjalap növelésére vonatkozó további felajánlásokat, miként könyvajándékokat is az eredeti szerzőktől.

A támogató(k) nevét közzétesszük.

A FüVÉSZ Permanens irodalmi pályázatának támogatója októberben: PEC Gábor Németországban élő programozó-informatikus.

A pályázatokat névvel, címmel és az életkor megjelölésével ellátva a permanens2020@fuvesz.com címre kell elküldeni.

A FüVÉSZ Alapítvány