Egyéb kategória Közösség

Gyöngyírás, zsinórírás, folyóírás

A mai távoktatós időkben egyre gyakrabban merül fel az igény, hogy az esetleg távúton oktatott nebulókat hogyan lehet megtanítani írni. Jó lenne különféle munkafüzeteket, munkalapokat készíteni azoknak is, akiknek még megengedett az iskolalátogatás. Ahhoz, hogy a tanárnak ne kézzel kelljen előírni a lapokat, a számítógépek világában a megfelelő betűtípusra van szükség. Persze nem mindegy, hogy gyöngyírás, zsinórírás vagy folyóírás kerül a papírra.

Gyöngyírás

Tinódi Lantos Sebestyén kézírása 1564-ből

A magyarok írásképe évszázadokon át megegyezett Európa más államainak írásmódjával. A gyöngybetűket csak 1926-ban vezették be. Akkor sem és később sem érdekelte az erőltetőit, hogy ezzel az írásmóddal folyamatosan kell írni, a toll felemelése nélkül, ami a lúdtoll, esetleg a mártogatós acéltoll korszakában ezzel az írással képtelenség volt. Még a múlt század 60-as éveiben is mártogatós tollal kezdtek el írni tanulni a gyerekek (némi ceruzás előedzés után) tehát mégis föl kellett emelni írás közben a tollat. Persze a tapasztalat azt mutatja, hogy zsinórírásból/gyönygyírásból az évek folyamán előbb-utóbb folyóírás lesz…

Azok számára, akik a kisiskolás gépi zsinórírást szeretnék a kinyomtatott papíron viszontlátni, kissé módosított, írott magyar betűkészletet ajánlunk.

Ez a gyöngyírás könnyen olvasható, kerekded, szép, egyenletes, rendszerint apró, szabályos betűkből álló kézírás. Nevét a kerekded formák által formázott gyöngy, és a betűk jól olvasható, szép voltáról kapta. Magyarországon ez az elterjedt, azonban mihelyt a folyamatos írásra kerül a sor, ez az írásmód a rendszer csődjét eredményezi. Gyorsabban ugyanis nem lehet vele írni. Ha ezt valaki megkísérli, akkor vagy olvashatatlan, vagy külalakilag rendkívül csúnya írásképet produkál.

A Virágvölgyi dőlt írás

„Amikor írunk egy vonalrendszert kell létrehoznunk automatikusan ráadásul gyakran nagyon rövid idő alatt. Egy grafológus konferencián elhangzottak szerint 2000-ben érettségiztek először Virágvölgyi-módszerrel tanított gyerekek. Ugyanannyi idő alatt állítólag négyszer annyi betűt képesek leírni olvashatóan, mint azok akik álló írással tanultak.”
Grafológus

Talán mondanunk sem kell, hogy a Magyarországgal szomszédos országokban régóta a dőlt betűs írást oktatják.

Az árvíztűrő tükörfúrógép
A magyar gyöngyírásos fontok sem tartalmazzák más nyelvek karaktereit.

Mindenesetre az érdeködők számára az alábbiakban letölthetők a magyar gyöngyírás ( nincsenek szlovák ékezetes karakterek), a Magyar script basic font és a szlovák és magyar karaktereket is tartalmazó Vitkova pisanka font.

A jelenleg Szlovákiában preferált írást a Skolske font címen lehet elérni és letölteni.

Sajnos ez a Skolske Free font csak a szlovák nyelv betűit tartalmazza, nem tartalmazza a magyar karaktereket, ha ezt is használni szeretné az iskola, akkor 50 € áron férhet hozzá a Skolske Pro betűtípushoz.

A fizetős Skolske Pro verzió tartalmazza az európai latin nyelvek karaktereit, a számokat és egyéb szükséges karaktereket is.

Az interneten elérhető a Skolske Free betűtípus ingyen használható az iskolai sajtóanyagokhoz, a Skolske Pro verzió pedig használható nyomtatott, webes és egyéb kereskedelmi célokra is.

Van egy régebbi verziójú betűtípus is, az Abeceda, amit az 1998-as Slabikar nevű fontból készítettek. 

Abeceda
Az Abeceda betűtípus

 

vitkova pisanka
A vitkova pisanka

Ismerik az árvíztűrő tükörfúrógépet? Nem? Pedig nem ártana.

Az árvíztűrő tükörfúrógép szerencsére nem egy létező gép, hanem egy olyan könnyen megjegyezhető, pangrammára hasonlító szöveg ami úgy tartalmazza a magyarban használt összes ékezetes karaktert (áÁ-éÉ-íÍ-óÓ-öÖ-őŐ-úÚ-üÜ-űŰ), hogy közben egy összefüggő, értelmes szöveget látunk. Számítógépen, elsősorban a betűtípusok és betűképek bemutatására, tesztelésére használják. Egy betűtípus-nézegető programban egy betűtípust megnyitva látható, hogy az adott betűtípus rendelkezik-e ékezetes betűkkel. Általában az ő és ű betűk szoktak hiányozni az ékezetes betűk közül, mivel a hungarumlautnak nevezett kettős hosszú ékezettel ellátott betűk nem részei az alap latin karakterkészletnek.

Az angolok a karakterek ellenőrzésére a The quick brown fox jumps over the lazy dog („A fürge barna róka átugrik a lusta kutyán.”) mondatot használják A magyar nyelv összes karakterét tartalmazó majdnem értelmes mondat az „Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr Wesselényinél mázol Quitóban”.  Ez a szöveg valóban pangramma, azaz olyan értelmes szöveg, mondat, mely az adott ábécé összes betűjét tartalmazzák. Szlovák karakterek tesztelésére a „Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru” kifejezést használja a Windows. Ha majdnem az egész szlovák ábécét akarjuk megjeleníteni, akkor  használjuk a „Nezvyčajné kŕdle šťastných figliarskych ďatľov učia pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa Waldemara obžierať väčšie kusy exkluzívnej kôry” mondatot (hiányzik a q).

Az árvíztűrő tükörfúrógép
Az árvíztűrő tükörfúrógép sokszor segít a bajban…