Konferencia

Konferencia Hajnóczy Péter életművének bemutatására

Országos konferenciát rendeznek Hajnóczy Péter életművének bemutatására az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán.

Az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely és a MűGond közös rendezésében megvalósuló konferenciára elsősorban a tág értelemben vett betegség-, szűkebb értelemben pedig a téboly és az ahhoz kapcsolódó terápia jelenségeit kutató előadásokat várják, de a szervezők nyitottak a központi témától eltérő, ám a Hajnóczy-életmű egyes aspektusait új megvilágításba helyező előadások fogadására is. Kiváltképp várják PhD- és egyetemi hallgatók jelentkezését.

Az (elme)betegség és a terápia Az elkülönítő szociográfiájától a Jézus menyasszonya című kötetig bezárólag nem csak motivikusan szervezik Hajnóczy Péter írásművészetét, vizsgálatuk alkalmat adhat arra is, hogy az életmű alapvető poétikai működésmódjaira is rákérdezzünk.

Abszurd módon Hajnóczy írásaiban a téboly és más betegségek szimptómái sokszor kizárólag a kötelezően előírt terápiás folyamatok tükrében minősítettnek betegséggé. Ezért az egészségügyi diskurzus a hatalmi elnyomás álarca mögül szólal meg, hogy a politikum-jog-orvoslás trianguluma háromszorosan is maga alá gyűrhesse a Hajnóczy-hősök saját beszéd- és cselekvésmódját. Az alkohol központi betegség-motívuma mellett az őrület nemcsak annak variációjaként, hanem „önálló jogon” is tematikai figyelmet kap az életműben.

A művekben tematikusan megjelenő téboly éppen a posztmodern szövegjegyek és a neoavantgárd irodalmi vonások miatt a befogadó értelmezési kereteit is a „felbomlott normativitás” útjaira kényszerítheti. A példák közé sorolhatjuk a fantázia abszurd elbeszéléseit (A véradó), a repetitív szövegalkotás szövegmutatványait (Gyűrűk) és a kisregények (A parancs) világát is. A konferencia mindezek mellett azt is meg akarja vizsgálni, hogy a XX. század utolsó negyedében létrehozott életmű milyen intertextuális utakon ágyazódik be a téboly és terápia irodalmi toposzainak akár magyar, akár világirodalmi tradíciójába.

Csatlakozás az online programhoz:

Meeting ID: 853 1368 9547 Jelszó: 441469

Részletes program